👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت مقاطع مخروطی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت مقاطع مخروطی

مشخصات فایل:
پاورپوینت مقاطع مخروطی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 20


بخشی از پاورپوینت:
تعریف مقاطع مخروطی
دایره: مجموعه نقاطی از صفحه مختصات که فاصله آنها از یک نقطه به نام مرکز دایره یکسان باشد.
فرمول معادله دایره را اثبات کنید.
نشان دهید x2+y2+2x-6y+7=0  نمودار یک دایره است.

توجه: در پاورپوینت اشکال و مثال استفاده شده است.

تحقیق سرآمدی سازمان چگونه بوجود می‌آید و مدل‌ها و الگوهای ارزیابی عملکرد جهت دستیابی به سرآمدی چیست؟ پاورپوینت حسابداری سرمایه فکری پاورپوینت ریسک و بازده مورد انتظار تحقیق روش هاى آموزش انفرادى (Individual Instruction)