👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق شناسایی کمی جیوه

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق شناسایی کمی جیوه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 


‏ MHS ‏6-‏1‏) شناسایی کمی جیوه به روش طیف سنجی جذب اتمی
‏روش بکار برده شده برای اندازه گیری جیوه پس از ارزیابی برای اندازه گیری نمونه های ‏ماهی‏ مورد استفاده قرار گرفت. ‏
‏6-‏1‏-1) بررسی دقت روش اندازه گیری جیوه در طول زمان
‏الف) بررسی تکرار پذیری در روزهای مختلف
‏نتایج مربوط به انجام آزمایش بر روی غلظت های استاندارد 5، 10، 20، 50 میکروگرم در لیتر از یون جیوه که در زمانهای مختلف تهیه شده،در جدول (‏6‏-‏1‏) ارائه شده است. ‏بررسی‏ نتایج و ضریب تغییرات هر یک از غلظت ها حاکی از دقت کافی این روش در طول زمان است. ‏ ‏ ‏
‏ب‏) بررسی تکرار پذیری دریک روز‏ ‏
‏نتایج مربوط به6 سری از غلظت های 5، 10، 20، 50 میکروگرم در لیتر از یون جیوه درجدول (‏6‏-‏2‏) ارائه شده است. با توجه به ضریب تغییرات هر یک از غلظت ها می توان گفت که این روش در طول یک روز از دقت‏ ‏مناسبی برخوردار است.‏ ‏

‏جدول (6‏-‏1‏)‏ ‏ نتایج مربوط به بررسی برون روزی روش اندازه گیری جیوه در ‏ماهی
C
R
‏ 5ppb
‏ 10ppb
‏ 20ppb
‏ 50ppb
A‏1
‏00‏6‏/0
‏01‏6‏/0
‏03‏0‏/0
‏0‏73‏/0
A‏2
‏00‏7‏/0
‏0‏16‏/0
‏034/0
‏080/0
A‏3
‏005/0
‏013/0
‏03‏0‏/0
‏07‏6‏/0
A‏4
‏00‏7‏/0
‏015/0
‏03‏3‏/0
‏07‏1‏/0
A‏5
‏006/0
‏013/0
‏03‏2‏/0
‏07‏5‏/0
A‏6
‏007/0
‏017/0
‏034/0
‏07‏8‏/0
Mean
‏006‏3‏/0
‏01‏53‏/0
‏03‏16‏/0
‏07‏5‏/0
SD
‏000‏81‏/0
‏0013‏6‏/0
‏001‏63‏/0
‏00‏32‏/0
%CV
‏8‏/‏12
‏49‏/8
‏06‏/5
‏23‏/‏4
‏جدول (6-‏2‏)‏ ‏ نتایج مربوط به بررسی درون روزی روش اندازه گیری جیوه در ‏ماهی
C
R
‏ 5ppb
‏ 10ppb
‏ 20ppb
‏ 50ppb
A‏1
‏00‏8‏/0
‏01‏6‏/0
‏03‏5‏/0
‏0‏78‏/0
A‏2
‏007/0
‏01‏7‏/0
‏034/0
‏080/0
A‏3
‏007/0
‏01‏7‏/0
‏034/0
‏079/0

 

تحقیق سزیم تحقیق تعارض وماهيت آن تحقیق دوستی و دوست یابی تحقیق درمورد مهارتهاي آموزشي