👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تحقیق كاهش فقر در ايران چالش‌ها و افق

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تحقیق كاهش فقر در ايران چالش‌ها و افق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏كاهش فقر در ايران: چالش‏‌‏ها و افق‏‌‏ها
‏ 
‏برقراري عدالت اجتماعي مستلزم تحقق امنيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي، افزايش اميد به آينده در مردم و تأمين معاش و حفظ هويت آحاد جامعه است. به اين منظور مطالعة وضعيت فقر و تدوين برنامه‏‌‏هايي به منظور كنترل كاهش آن از اهميت بسيار برخوردار است.
‏در نظام‏‌‏هاي اقتصادي مختلف، الگوهايي براي مبارزه با فقر و كاهش آن پيش بيني شده است. الگوي سوسياليستي، الگوي توسعة انساني، الگوي كلاسيك و الگوي نئوكلاسيك، همه با سخن‏‌‏هاي متفاوتي به پديدة فقر و راه‏‌‏حل كنترل و كاهش آن پرداخته‏‌‏اند. در ايران تحت تأثير اين الگوها، برنامه‏‌‏هاي متفاوتي به منظور كاهش فقر و نابرابري مطرح شده و به اجرا گذارده شده است اما هيچ يك تاكنون موفقيت قابل‏‌‏توجهي نداشته‏‌‏اند. مقالة حاضر ضمن بررسي اين تجارب و نقاط قوت و ضعف آن‏‌‏ها ملاحظاتي را در طراحي و اجراي برنامه‏‌‏هاي كاهش فقر مطرح مي‏‌‏كند.
‏ 
‏كليدواژه‏‌‏ها: الگوي توسعه، ايران، برنامه چهارم توسعه، توسعه هزاره، فقر
‏تاريخ دريافت مقاله: 13/2/84‏                                   ‏ تاريخ پذيرش مقاله: 21/6/84
‏مقدمه
‏حضرت علي(ع) به پسرش محمد حنفيّه سفارش كرد: ‏اي فرزند، من از فقر بر تو هراسناكم، از فقر به خدا پناه ببر، كه همانا فقر، دين انسان را ناقص و عقل را سرگردان مي‏‌‏كند و عامل دشمني است.‏               ‏ ‏           ‏ ‏          ‏ (نهج‏‌‏البلاغه، 1381: 705 ـ حكمت 319)
‏تأمين نيازهاي اصلي جمعيت كشور گامي مهم در جهت برقرار عدالت اجتماعي به شمار مي‏‌‏رود. اين نيازها به سه بخش عمده تقسيم مي‏‌‏گردند:
‏الف) برقراري امنيت از لحاظ داخلي و خارجي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛
‏ب) ايجاد آرامش خاطر در بين مردم و اميد به آينده در آن‏‌‏ها؛
‏ج) تأمين معاش مادي كافي و پرورش و حفظ هويت فرهنگي مناسب كلية آحاد جامعه.
‏به منظور دستيابي كشور به تأمين نيازهاي اصلي فوق انجام دو دسته از اقدامات ضروري مي‏‌‏نمايد:
‏الف) از وقوع صدمات و خسارات عمده با مديريت صحيح اقتصادي، اجتماعي و سياسي پيشگيري‏‌‏هاي لازم صورت گيرد؛
‏ب) اثرات ناشي از صدمات و خسارات احتمالي آتي كاهش داده شود.
‏ضروري است مبارزه با فقر و محروميت از سوي سياست‏‌‏گذاران و طراحان استراتژي‏‌‏هاي توسعة كشور به عنوان يكي از محورهاي اصلي و خاص برنامه‏‌‏ها مورد توجه قرار گيرد تا بدين ترتيب از رنج افراد محروم جامعه جلوگيري شود.
‏بررسي فقر از مسائل پيچيده و چند وجهي است و شناخت و درك اين پديده در مطالعات كلان و خرد از اهميت خاصي برخوردار مي‏‌‏باشد.
‏اين مقاله با وقوف به اين‏‌‏كه سياست‏‌‏ها و برنامه‏‌‏هاي كاهش فقر در ايران با چالش‏‌‏هاي جدي نظري و عملي مواجهند، سؤالات اساسي زير را مورد بحث و بررسي قرار مي‏‌‏دهد:
‏ـ كاهش فقر با اتخاذ كدام الگوي توسعه با توجه به شرايط و مقتضيات كشور از كيفيت بالاتر وهزينة كمتر برخوردار است؟
‏ـ چشم‏‌‏انداز چالش‏‌‏هاي فقر در ايران از ديدگاه اهداف توسعه هزاره چگونه است؟
‏ـ برآورد حجم فقر و محروميت كشور براساس مطالعات مختلف چگونه است؟ نرخ فقر در استان‏‌‏هاي مختلف كشور چه تفاوت‏‌‏هايي دارد؟
‏ـ كاهش فقر در قوانين مختلف كشور به‏‌‏ويژه قانون برنامة چهارم توسعه چه جايگاهي‏ دارد؟
‏ـ بررسي‏‌‏هاي انجام شده به منظور اتخاذ استراتژي‏‌‏هاي كاهش فقر با چه چالش‏‌‏هاي عمده‏‌‏اي روبرو بوده‏‌‏اند؟
‏ـ براي طراحي و اجراي برنامه‏‌‏هاي آينده چه پيشنهادهايي مي‏‌‏توان ارئه كرد؟
‏1) مباني نظري: كاهش فقر در الگوهاي توسعه
‏توسعه، تحول نهادها و متناسب‏‌‏سازي آن‏‌‏هاست. بنابراين توسعه كاري علمي ـ تخصصي است و برنامه‏‌‏ريزي توسعه كاري ويژه است. برخي معتقدند كه مشكل توسعة ايران، مشكل تفكر و انديشه است. در ارتباط با توسعه، مكاتب و الگوهاي مختلفي وجود دارد. يكي فرآيند توسعه را مبتني بر تأمين نيازهاي اساسي مردم مي
‏‌‏داند (الگوهاي نيازهاي اساسي) و مطابق آن بر اين باور است كه براي توسعه، بايد فرد متوسط جامعه را محور قرار داد و منابع جامعه را به طرف تأمين نيازهاي او هدايت كرد، ديگري ‏«‏جامعه‏»‏ را هدف توسعه معرفي مي‏‌‏كند و آن ديگري ‏«‏انسان‏»‏ را.
‏درك صحيح انديشه‏‌‏هاي مربوط به هر يك از مكاتب و الگوها و شناخت رهيافت‏‌‏هاي توسعه براي ارائة طرح‏‌‏ها و ايده‏‌‏ها بسيار مهم است كه اغلب يا انجام نشده يا به صورت پراكنده و در مورد بخشي از الگوها صورت گرفته است. موسسات تحقيقاتي و دانشگاه‏‌‏ها مطالعات منسجم بر روي هر يك از مكاتب و كارهاي علمي گسترده و پرورش پژوهشگران را انجام نداده‏‌‏اند. شايد مشكل اساسي توسعه ايران را بتوان فقدان مكتب فكري توسعه‏‌‏اي بومي و نهادينه شدن آن دانست. فراهم آوردن مجال موقعيت با آرامش خاطر، مكتبي فكري به‏‌‏وجود مي‏‌‏آورد كه در چارچوب آن تحقيقات صورت بگيرد، فرضيه‏‌‏ها آزموده شوند، دانش‏‌‏پژوهاني پرورش يابند، انديشه‏‌‏هاي كلان به انديشه‏‌‏هاي خرد و سياست‏‌‏هاي اجرايي تبديل شوند و فقر نهايتاً كاهش يابد. (عظيمي، 121:1378).
‏1-1) الگوي كلاسيك
‏ـ توسعه را در قالب رشد اقتصادي معني مي‏‌‏كنند. بنابراين به دنبال محرك‏‌‏هاي رشد اقتصادي در الگو هستند.
‏ـ عامل اصلي در رشد اقتصادي را سرمايه‏‌‏گذاري مي‏‌‏دانند.
‏ـ براي سرمايه‏‌‏گذاري بسيج پس‏‌‏اندازها ضرورت دارد. پس‏‌‏انداز از طريق طبقات سرمايه‏‌‏داران (سود) تأمين مي‏‌‏شود. بنابراين بايد سياست‏‌‏هاي دولت به سمتي برود كه سود سرمايه‏‌‏دار به سمت كاهش نرود.
‏ـ معتقدند كه دولت كم‏‌‏ترين دخالت را بايد در اقتصاد داشته باشد براي آن‏‌‏كه سرمايه‏‌‏گذاران سرخورده نشوند و دست نامرئي كار خود را انجام مي‏‌‏دهد. دولت در مواردي دخالت مي‏‌‏كند كه بخش خصوصي با مكانيزم بازار انگيزه‏‌‏اي براي سرمايه‏‌‏گذاري در آن‏‌‏ها فراهم نمي‏‌‏كند، (آدام اسميت، ريكاردو، مالتوس، مارشال، هارود و دومار)
‏ـ بنابراين اين الگو فقر را يك پديدة عارضي و موقتي تلقي مي‏‌‏كند كه با نشت فوائد و منافع رشد به پايين از بين خواهد رفت.
‏2-1) الگوي مبتني برسوسياليسم (ماركسيستي ونئوماركسيستي)
‏ـ عمدتاً نقش بازار را منكر مي‏‌‏شود؛ بنابراين بر برنامه‏‌‏ريزي متمركز تكيه دارد و دستوري است.

 

تحقیق عملیات حرارتی تیزهوشی ذهنی تحقیق رنگ تحقیق شگفتی های زیست شناسی