👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

دی اکسید کربن محلول PH تحقیق قلیائیت سختی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

دی اکسید کربن محلول PH تحقیق قلیائیت سختی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏دی اکسید کربن محلول ، PH‏ ، قلیائیت ، سختی
‏اگر چه Co2 ‏ بسیار محلول در آب می باشد در اتمسفر جزء کوچکی بحساب می آید . کمتر از 1% دی اکسید کربن در آب به شکل اسید کربنیک می باشد و این اجزاء به سختی از هم تفکیک می شوند .
H2o + co2 = H2co3 H2co3 = (H+) + (Co3 - - )
‏در آب خالص در دمای c‏25 غلظت کل دی اکسید کربن حدود mgil‏ 48% می باشد . در غلظتهای بالای co2‏ ، PH ‏ کاهش می یابد . در غلظت دی اکسید کربنی معادل mgil‏ 30 ، ph‏ حدود 8/4 می باشد . دی اکسید کربن نباید سبب کاهش PH‏ به زیر 5/4 شود .
PH‏ استخرهای پرورش ماهی بدلیل فتوسنتز و تنفس در طی روز متغیر است . از آنجا که بعد از غروب خورشید فتوسنتز متوقف می شود و نیز اینکه همه گیاهان و جانوران موجود در استخر پرورش ماهی مصرف کننده اکسیژن هستند لذا مقدار اکسیژن محلول در آب کاهش می یابد . در استخرهایی که تراکم ماهی زیاد است ممکن است مقدار co2 ‏ حاصل از تنفس افزایش یابد . این co2 ‏ با آب ترکیب شده و اسیدکربنیک بوجود می آید و در نتیجه PH‏ کم می شود‏ ( 3 )‏ .
‏اثر PH‏ روی استخر ماهیان
‏نقاط مرگ آور اسید و باز برای ماهیان در حدود PH‏ ‏4 و 11 می باشد . هر چند ، اگر آب‏ها بیشتر از 5/6 اسیدی شوند و یا قلیایت آنها بیشتر از 5/9 _ 9 شود و این برای مدتهای طولانی صورت گیرد تولید مثل و رشد متوقف خواهد شد . ( 1973 , ‏ swingle , 1961 , mount ‏ )
‏مشکلات ناشی از PH‏ دراستخرهای ماهیان غیرمعمول نیستند . در نواحی که معدن وجود دارد تراوشهای ناشی از معدن که اسیدی هستند باعث اسیدی شدن جویبارها و دریاچه ها می شود . اسیدی شدن طولانی مدت دریاچه ها و جویبارها باعث ایجاد بارانهای اسیدی خواهد شد که اثرات خطرناکی روی جمعیت ماهیان در نواحی اروپا و امریکای شمالی داشته است ( 1975 و همکاران , ‏ Beamish‏ )‏ ( 6 )‏ .
2
‏یکی از عوامل عمده و مهم تغییر PH‏ در استخرها ، وجود یا عدم وجود ترکیبات کلسیم در آب آنها می باشد . کربنات کلسیم یکی از فراوانترین مواد معدنی طبیعی است که بصورت نسبتاً خالص و یا بصورت ذراتی در سنگها و خاک وجود دارد . این ماده در آب خالص نسبتاً غیر محلول است و تنها ب‏ه‏ میزان 13 قسمت در میلیون در آب حل می شود . آبیکه از کربنات کلسیم اشباع شده است دارای PH‏ حدود 3/9 است‏ ( 3 )‏ .
‏کربناتها و بیکربناتها می توانند با اسید ها و نیز بازها واکنش نشان داده و منجر به تغییر PH‏ گردند . زی شناوران گیاهی با تثبیت PH‏ در قلیائیت 5/6 یا بیشتر توان تولید خود را بدلیل افزایش دسترسی به مواد معدنی ( مقدار فسفات محلول ) بهبود می دهند . قلیائیت به مقدار لیتر / میلی گرم 20 یا بیشتر co2‏ را به دام می اندازد و به این ترتیب مقادیر co2 ‏ موجود برای فتوسنتز را افزایش می دهد‏ ( 7 ) ‏ .
‏* تغییر در سیستم کربنات بر اساس دما و PH‏ و شوری 34.325 % ‏ . ( 7 ) .
‏درصد اجراء به صورت مولار
‏آب شور
Co3- -
Hco3 -
H2 co3
Temp . C
PH
‏2.1
‏94.0
‏3.9
‏8
‏7.5
‏6.6
‏92.2
‏1.2
‏8
‏8
‏3.2
‏93.9
‏2.9
‏24
‏7.5
‏8.4
‏90.7
‏0.9
‏24
‏8
‏آب شیرین
‏0.0
‏91.2
‏8.8
‏8
‏7.5
‏0.3
‏96.7
‏3.0
‏8
‏8
‏0.2
‏92.9
‏6.9
‏24
‏7.5
‏0.4
‏97.3
‏2.3
‏24
‏8
‏بدلیل استفاده زی شناوران گیاهی از Co2‏ در فتوسنتز ، PH‏ آب استخر افزایش می یابد . زیرا اسید کربنیک از بین می رود . هم چنین ، زی شناوران گیاهی و سایر گیاهان می توانند جهت تشکیل Co2‏ برای فتوسنتز ، بیکربناتها را جذب کنند که در نتیجه کربناتها آزاد می شود . آزاد سازی کربنات از بیکربناتها توسط اعمال حیاتی گیاهان می توانند PH‏ را شدیداً افزایش داده و نیز از طریق شکوفائی زی شناوران در طول دوره فتوسنتز ، موجب افزایش بارز PH‏ می گردد . ( ‏بی‏ش از 9 )
‏این افزایش PH‏ می تواند در آبی با قلیائیت کم ( 20 تا 50 لیتر/میلی گرم ) و یا قلیائیت متوسط به بالا ( 75 تا200 میلی / لیتر ) که سختی آن از لیتر/ میلی گرم 25 کمتر است روی دهد‏ ( 2 )‏ .
3
‏ دی اکسید کربن به طور قابل ملاحظه ای ، برای ماهیان سمیتی ندارد . بیشتر گونه ها در آبهای با غلظت لیتر / میلی گرم 60 از Co2 ‏ برای چندین روز به بقا خود ادامه می دهند . هنگامیکه غلظت اکسیژن محلول پائین است درصد قابل قبولی از دی اکسید کربن از جذب اکسیژن بوسیله ماهی جلوگیری می کند . متاسفانه ، غلظتهای دی اکسید کربن بطور نرمال به حد کافی بالاست وقتی که اکسیژن محلول کم است ( 1979 و Boyd‏ ) . هنگامیکه اکسیژن محلول پائین است فتوسنتز سریع صورت نمی گیرد . بعلت رابطه دی اکسید کربن با فتوسنتز تنفس غلظت دی اکسید کربن در طول شب افزایش و در طول روز کاهش می یابد غلظتهای بالای دی اکسید کربن در استخرها بعد از مرگ فیتوپلانکتونها و بعد از کاهش لایه بندی دما و در طول روزهای ابری رخ می دهد ‏ ( 6 ) ‏.
‏سمیت چندین آلوده کننده معمولی مانند آمونیاک و سیانید اثر روی تغییرات PH ‏ می گذارند . سمیت PH‏ هم چنین بستگی به محتوی مواد معدنی و ظرفیت باکتری آب دارد . وجود فلزاتی مانند آهن می تواند خطر کاهش PH‏ را زیاد کند بعلت اینکه نفوذ هیدرواکسید فریک روی آبشش ها ‏سبب ‏چنین حالتی می شود . ( EIFAC, 1969)
‏برای مثال ، ماهیانی که 4/8 = PH‏ را تحمل کردند در 5/6 = PH‏ در وجود آهن معادل 09/0 گرم‏ درلیتر‏ همگی مردند .
‏آلومینیم در آبهای اسیدی ‏به آبشش ماهیان آسیب می رساند و م‏وکوس را پوشش می دهد . اثرات PH‏ در رنج های مختلف آن و تاثیر آن بر روی ماهیان در جدول زیر آورده شده است :‏ ( 7 ) .
‏رنج
‏اثر بر ماهی
‏3.5-3
‏مرگ بیشتر گونه های ماهی به سرعت صورت می گیرد .
‏4.5-4
‏احتمالاً به بیشتر گونه ها آسیب می رسد ولی باعث سازگار شدن آنها نمی شود . پایداری ماهی با سن و اندازه بیشتر می شود .
‏6-5
‏آسیبها متفاوت هستند گر اینکه Co2‏ آزاد بیشتر از لیتر/میلی گرم 20 باشد یا نمکهای آهن موجود باشند . تغذیه در بعضی از گونه های دریازی کاهش و ممکن است سبب مرگ و میر شود .
‏6.5-6
‏آبهای مربوط به ماهی متفاوت هستند گر اینکه Co2‏ آزاد بیشتر از میلی گرم / لیتر 100 شود .
‏8-6.5
‏آسیبی وجود ندارد . اگر چه تغییرات درون این رنج ممکن است اثر مستقیم داشته باشد . سمیت دیگر سم ها تغییر می یابد .
‏9-8
‏تعدیه ممکن است روی ماهیان دریا اثر کند بخصوص لارو آنها . اگر چه جوانها سازگار می شوند .
‏9.5-9
‏احتمالاً آسیبها روی لارو ماهیان دریایی است .

 

تحقیق نیمرسانا تحقیق پل شیشه ای گراند کانیون تحقیق فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي تحقیق كاهش فقر در ايران چالش‌ها و افق