👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد اصول و فنون مصاحبه‌هاي شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد اصول و فنون مصاحبه‌هاي شغلی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 90 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بسْم اللهِ اَلرَّحْمن اَلرَّحيمْ
اصول و فنون مصاحبه‌هاي
شغلي
تهيه و تنظيم : احمد ايزدي
مرحله آماده سازي
به ندرت پيش مي‌آيد كه يك مصاحبه شغلي بيش از يك ساعت
بطول انجامد، ولي پيامدهاي آن ممكن است تا ساليان سال بـراي
فرد و سازمان باقي بماند.
تشخيص مناسب‌ترين فرد براي موقعيت شغلي مورد نظرمستلزم
آن است كه از قبل خود را براي مصاحبه كردن آماده نمائيم.
بـراي آمـاده شـدن، ضروري است به موارد اسلايد‌هاي بعد توجه
كامل داشت:
فعاليت‌هاي آماده سازي
تجزيه و تحليـل مشـاغل سـازمان به منظور تعيين عوامل مؤثر بر
انجام بهينه وظايف شغلي.
تعيين خصوصيات شخصيتي مورد نياز براي اثربخشي مشاغل.
گرد‌آوري اطلاعات لازم درباره مشاغل و انتقال آنها به داوطلبان.
تعيين اينكه كدام دسته از خصوصيات و صفات شخصيتي را بايد
به كمك روش مصاحبه انـدازه گيري كرد و كدام خصوصيات را
با ساير روشها.
تعيين اهميت نسبي هر يك از خصوصيات شخصيتي.
تعريف مصاحبه
مصاحبه عبارت اسـت از يـك روش رسمـي براي تـبادل اطلاعات
بين حداقل دو نفر.
مصـاحبه گفتـگويي اسـت بـين دو نـفر كه در جريان آن مصاحبه
كننده براي دستيابي به اهداف خاص، درصدد يافتن پاسخ‌هايي از
طرف مصاحبه شونده است.
مصــاحبه استـخدامـي گـفـت و گـوئـي اسـت دقـيق و فنـي بيـن
استخدام كننده و داوطلب به منظور تعيين ميزان انطباق شاغل با
شغل‌وآشنايي شاغل باخصوصيات ومقتضيات شغل‌وسازمان.

 

پاورپوینت در مورد اصول برنامه ریزی بهداشتی پاورپوینت در مورد اصول نسخه نویسی پاورپوینت در مورد اصول مراقبتهای مدیریت شده (استاندارد سازی درمان پاورپوینت در مورد اصول درمان ضد ميكروبي