👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

تیزهوشی ذهنی با ترمن

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

تیزهوشی ذهنی با ترمن

فعالیتهای مرتبط با نقش و جایگاه هوش در سازمانهای دولتی و خصوصی بهعنوان تنها اقدام ترمن
در سالهای 1511 تا 1511 بود و توانست تا روانشناسان نظامی ایالت متحده آمریکا را متقاعد کند که در
گزینش و گمارش نیروهای نظامی باید هوش را مدنظر قرار دهند.
اولین اقدامات رسمی مرتبط با تیزهوشی به ابزاری معتبر در زمینه سنجش هوش نیاز داشت که
گامهای اولیه تدوین مقیاسهای هوشی توسط روانشناسان نظامی متخصص در سنجش هوش برداشته شد

پاورپوینت در مورد کله سیستیت پاورپوینت در مورد کاهش و افزایش وزن پاورپوینت در مورد کالا شناسی مقدماتی پاورپوینت در مورد کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی در علوم اجتماعی