👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد:پدافند غیرعامل

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد:پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل
تعاريف و اصطلاحات
پدافند
دفاع يا پدافند از كشور عبارت است از حفظ جان مردم و تضمين امنيت افراد و صيانت از تماميت ارضي و حاكميت ملي در همه مواقع در برابر هر گونه شرايط و موقعيت و در مقابل هر گونه تجاوز.
انواع پدافند
به طور کلي پدافندبر دو نوع است :
- پدافندعامل
- پدافندغير عامل
پدافند غير عامل
پدافند غير عامل عبارت است از كليه اصول و اقدامات احتياطي به غير از استفاده از جنگ افزار و تسليحات كه با رعايت و بهره گيري از آنها، از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات، تاسيسات حياتي و حساس نظامي و غير نظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممكن كاهش مي دهد

پاورپوینت درباره:انقلاب اسلامی ایران دین اسلام یا دین محمدی بررسی تطبیقی با غسازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصی فهای بهشتی اصول_معماری_پایدار_و_ساختمانهای_مدرن