👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت ایمنی و بهداشت در محیط های کاری نانو

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت ایمنی و بهداشت در محیط های کاری نانو

در اثر کاهش اندازه:

1- افزایش سطح و افزایش تعداد اتم ها در سطح خارجی ذرات
2- افزایش واکنش پذیری( طلای مقاوم در برابر اکسیداسیون در اندازه ی چند نانومتری می سوزد)
3- امکان بیشتر جذب در بخش فوقانی سیستم تنفسی و انتقال به اعضاء دیگر(ذرات کوچکتر از 10 نانومتر)، همچنین افزایش زمان ماندگاری آنها در سیستم تنفسی (90% ذرات 5 نانومتر و 80% ذرات 20 نانومتر برای همیشه در ریه باقی می مانند)
4- کاهش قدرت مکانیسم های پاکسازی ریه ( بخصوص نانوذرات کم محلول یا نامحلول)
5- افزایش قدرت اکسیداسیون و ایجاد سمیت سلولی
6- افزایش ریسک احتراق و انفجار از طریق کاهش حداقل انرژی شعله ور شدن (MIE) و افزایش حداکثر قدرت و سرعت سوختن (MCR)
7- افزایش فعالیت زیستی، گذر از غشاء سلول و واکنش با ساختارهای درون سلول
...

پاورپوینت نمونه برداری و آنالیز آلاینده های خروجی دودکش پاورپوینت سنتز نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم پاورپوینت شناسایی و تعیین ساختار نانو ذرات پاورپوینت ذرات بنیادی