👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت عوامل زيان آورشيميايي محيط كار

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت عوامل زيان آورشيميايي محيط كار

درواكنش شيمايي مثل سوختن-تقطير –تراكم وتصعيد توليد ميشوند فيومها ذرات جامد بوده كه نتيجه تراكم بخار مواد جامد هستند مانند فيوم هاي فلزي آسفالت داغ

قطرآيروديناميكي دمه 001/ تا 2/ميكرون مي باشد

در بخش پايني ششها رسيده عوارض ايجاد ميكند
قطره هاي شناور مايع در هوا هستند كه در اثر تراكم بخار و تبديل آن به مايع در شرايط فيزيكي خاص از نظر دما وفشار ايجاد مي شود

در فرآيند ابكاري كروم بصورت اسيد كروميك وجود دارد

فراوردهاي سوخت ناقص مواد كربني مانندذغال سنگ-روغن و چوب و ...است

وعبارت است از ذراتي كه در اثر سوختن ناقص داري مقدار زيادي كربن هستند

قطر ايروديناميكي در حدود 01/ تا 5/ ميكرون است


...

پاورپوینت نانو تكنولوژي پاورپوینت نمونه برداری و آنالیز آلاینده های خروجی دودکش پاورپوینت سنتز نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم پاورپوینت شناسایی و تعیین ساختار نانو ذرات