👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت كيفيت آب در صنعت

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت كيفيت آب در صنعت

صنايع از ديدگاه نياز آبي به دو گروه تقسيم مي شوند:
1-صنايع كوچك و متوسط : اين صنايع آب مورد نيازشان را از چاه يا شبكه آب شهر تأمين مي كنند.
2-صنايع بزرگ نظير نيروگاهها و صنعت نفت و گاز : منبع تامين آب از آبهاي سطحي است و مكان يابي آنها بر اساس دسترسي به آب است.
1) انتقال مواد اوليه نظير صنايع چوب و كاغذ و قند
2) براي انجام واكنشهاي شيميايي نظير صنايع آبكاري
3) به عنوان خنك كننده نظير صنايع شيشه و لاستيك
4) شتسشوي وسايل توليد يا محصولات نظير صنايع شيرو لبنيات
5) آب ديگهاي بخار و انتقال حرارت
6) توليد محصول نظير توليد نوشابه
7) مصارف شرب و بهداشت
8) مصارف كشاورزي و آبياري فضاي سبز
آبي كه در تهيه نوشيدني هاي گازدار مصرف مي شود بايد فاقد آهن و منگنز باشد. غلظت زياد آهن و منگنز باعث ايجاد طعم نامطلوب در محصول توليدي ميشود. از طرفي كدورت اين آب بايد كمتر از NTU 1 باشد و آب فاقد رنگ و طعم و بو و مواد آلي باشد. از پارامترهاي مهم ديگر در توليد نوشيدنيهاي گازدار سختي و قليائيت است.

پاورپوینت عوامل زيان آورشيميايي محيط كار پاورپوینت ایمنی و بهداشت در محیط های کاری نانو پاورپوینت نانو تكنولوژي پاورپوینت نمونه برداری و آنالیز آلاینده های خروجی دودکش