👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد جزوه آموزشی (آشناسازي آزمونگران بازار کاربا روشهای اخذ آزمونهای عملی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد جزوه آموزشی (آشناسازي آزمونگران بازار کاربا روشهای اخذ آزمونهای عملی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 65 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

بسمه تعالي
سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
معاونت پژوهش وبرنامه ريزی
جزوه آموزشی (آشناسازي)
آزمونگران(بازار کا ر) باروشهاي اخذآزمو نها ي عملي
گردآوری وتنظيم: ابوالقاسم رافع
کارشناس ارشدسنجش واندازه گيری
دفترارزشيابي مهارت
تير ماه
١٣٨٨
فهرست عناوين
مقدمه
آشنايی با واژه های موردنيازشغل آزمونگر
عناوين توانايی های استانداردشغل آزمونگر
اجرای آزمون های عملی پروژه محور
اجرای آزمون های عملی کتبی-عملی
اجرای آزمون های عملی نمونه کار
اجرای آزمون های عملی مبتنی برحل مساله(شناسايی)
اجرای آزمون های عملی آزمايشگاهی
اجرای آزمون های عملی عمليات ميدانی
ارزشيابی آزمون های عملی
مقدمه
جزوه آموزش آزمونگران عملي : براساس مفاداستاندارد مهارت شغل « آزمونگر» با کد 28/39-1 که شروع اعتبارآن از 1/4/1388 میباشد.در راستاي سياست سازمان مبني بر اخذ آزمون هاي عمليتوسط متخصصان صنعت ، صنف و بطور آلي بازار کار برای آشناسازي آنان با روش هاي آزمون عملي تهيه گرديده است . هدف اصلي اين جزوه ايجادبينش ،نگرش ،افزايش مهارت و آزمونگراندراخذآزمون هاي عملي مي باشد . اين جزوه جهت آموزش هفت توانايی مندرج دراستانداردمذکورتهيه شده است.
هريك از مدرسين محتر م از ۴ ٠ ساعت آموزش (نظری و عملی )پيش بينیشده براساس طرح درسي که وجود دارد ٨ ساعت ر ا به صورت نظر ی تدريس خواهند نمود و ٣٢ ساعت ازآموزش رابه صورت کارگاه آموزشی وعملی مديريت خواهند نمود . به منظور وحدت رويه در تدريس اين جزوه، توصيه مي گردد کلیه مدرسين محترم دقيقاً موارد مطروحه درطرح درس را رعايت نمايند.

 

پاورپوینت در مورد درس کنترل ديجيتال مهر 1391 پاورپوینت در مورد حفاظت در برابراشعه های یونساز و غیر یونساز پاورپوینت در مورد داروهای ضد قارچ، ضدانگل و ضد ویروس پاورپوینت در مورد دیابت