👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

pdfدر مورد:حل مسايل سی شارپ(مرجع کامل)

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

pdfدر مورد:حل مسايل سی شارپ(مرجع کامل)

حل مسايل سی شارپ(مرجع کامل)
مقدمه c زبان # (سی شارپ )یکی از زبانهای شی گرا است که در سالهای اخیر طرفداران زیادی پیداکرده C است .با زبان # میتوان برنامههای سیستمی از قبیل کامپایلر، مدیریت شبکه، بانکهای اطلاعاتی و برنامه C اندرویدی نوشت .به همین دلیل زبان # به عنوان یکی از زبانهای مهم در درس برنامهسازی پیشرفته در رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات تدریس میشود. فصل است که مفاهیم پایهای زبان برنامه 0این کتاب شامل C سازی # را تحت کنسول آموزش میدهد . فصلهای این کتاب عبارتاند از: C فصل اول، مباحثی نظیر آشنایی با مثال برنامه 90 #، عملگرها و دستورت ورودی خروجی را با نویسی و حل آن ها آموزش داده است. if فصل دوم، مباحثی مانند ساختار تصمیم (دستورات ،for , )و ساختار تکرار (دستورات switch مثال کاربردی برنامه 1۴0 )را با حدود break و continue ،foreach ،do while ،while نویسی آموزش داده است. . مثال کاربردی شرح داده است019 فصل سوم، تعریف متدها، فراخوانی متدها و متدهای کتابخانهای را با فصل چهارم،آرایه . مثال کاربردی توضیح داده است0۴0 های یک و دوبعدی، رشتهها را با . مثال آموزش داده است ۴7 فصل پنجم، کلاسها، وراثت، چندریختی و تعریف مجدد عملگرها را با مثال به 07 فصل ششم، فایلهای ورودی و خروجی متنی و باینری را با صورت پایه ای شرح داده است. C این کتاب برای دانشجویانی که میخواهند مباحث پایهای # را یاد بگیرند .مفید است و کتاب طراحی C سیستمهای شیگرا به زبان # را کامل میکند (تمام مسائل آن کتاب را نیز حل کرده است.) در ضمن جهت کاهش حجم کتاب برخی از مسائل و حل آنها به صورت الکترونی

پاورپوینت پاورپوینت درس 5 زبان هشتم پاورپوینت راهنمای کار با دوربینهای نقشه برداری پاورپوینت وسایل آزمایشگاهی پاورپوینت آناتومی مادر1