👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

جدول طرح درس سالانه جغرافی پایه چهارم ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

جدول طرح درس سالانه جغرافی پایه چهارم ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏ ‏جدول طرح درس سالانه جغرافی
‏سال تحصیلی 94-93
‏ ‏استان:‏ تهران‏ ‏ ‏ شهرستان : ‏تهران ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ نام دبستان : ‏شهید قدمی ‏ ‏ ‏ ‏نام درس : ‏جغرافی‏
‏ ‏نام آموزگار : ‏احمدی‏ ‏ ‏ ‏ پایه : ‏چهارم‏ ‏ ‏ ‏ تعداد جلسه : ‏30 جلسه
‏مشخصات
‏خلاصه گزارش تدریس
‏فعالیتها ‏–‏ وسایل لازم
‏هدف جزئی و رفتاری
‏رئوس مطالب
‏شماره صفحه
‏شماره جلسه
‏هفته
‏ماه
‏در این ‏ماه، هفته اول و ‏دوم درس «محیط زندگی ما» و در هفته سوم درس «چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند» تدریس می شود و در هفته چهارم آزمون مداد کاغذی مرحه (1) و آزمون علمی شماره (1) برگزار می گردد
‏کت‏اب ‏،‏ تابلوی آموزشی ‏،‏
‏تصاویری ‏از محیط زندگی
‏آشنایی دانش آموزان با کاربرد و موارد استفاده علم جغرافیا و نقش آن در زندگی
‏درس اول :
‏محیط زندگی ما
‏5-2
‏1
‏اول
‏مهر
‏2
‏دوم
‏نقشه، کره جغرافیایی، تصاویر، کتاب
‏دانش آموز بتواند وسایل‏ مختلف مربوط به جغرافیا را همان‏ند: نقشه، کره، ... را در حد ابتدایی تشخیص دهد
‏درس دوم :
‏چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند
‏10-6
‏3
‏سوم
‏آزمون مداد کاغذی مرحله (1)‏ ، ‏آزمون علمی شماره (1)
‏10-2
‏4
‏چهارم
‏در این ماه ، هفته اول و دوم درس «نقشه چیست؟» و در هفته سوم درس «چگونه جهتهای جغرافیایی را پیدا کنیم؟» تدریس می شود و در هفته چهارم آزمون مداد کاغذی و علمی مرحله (2) برگزار می گردد
‏نقش‏ه ‏، ‏کتاب ‏،‏ نقشه کلاس را رسم کرده و برای آن یک راهنما درست کنند
‏آشنایی دانش آموزان با مفهوم نقشه و راهنمای نقشه و کاربرد و موارد استفاده آن
‏درس سوم :
‏نقشه چیست؟
‏16-11
‏5
‏اول
‏آبان
‏6
‏دوم
‏نق‏شه ‏،‏ کره جغرافیایی ‏،‏ تابلو ‏،‏ گچ ‏،‏ کتاب ‏،‏ پیدا کردن جهتهای اصلی در حیاط مدرسه
‏دانش آموزان بتوانند چهار جهت اصلی را تعریف نموده و نشان دهند و آنها را رسم کنند
‏درس چهارم :
‏چگونه جهتهای جغرافیایی را پیدا کنیم؟
‏22-17
‏7
‏سوم
‏آزمون مداد کاغذی مرحله (2)‏، ‏آزمون علمی شماره (2)
‏22-2
‏8
‏چهارم
‏خلاصه گزارش تدریس
‏فعالیتها ‏–‏ وسایل لازم
‏هدف جزئی و رفتاری
‏رئوس مطالب
‏شماره صفحه
‏شماره جلسه
‏هفته
‏ماه
‏در این ماه، در هفته اول و دوم درس «ناهمواریهای ایران» تدریس‏ می‏ شود و
‏ در هفته سوم و چهارم درس «ناهمواریهای زمین» تدریس ‏می ‏شود و
‏در هفته چهارم مرحله (3) آزمون مداد کاغذی و آزمون علمی شماره (3) برگزار می گردد.
‏ت‏صاویر کوهها ‏،‏ ماکت کوه ‏،‏ کتاب ‏،‏ روی نقشه ایران نام قله ها و رشته کوهها را بنویسند و قله ها را قهوه ای و دریاها را مداد آبی رنگ کنند
‏دانش آموز با ناهمواریهای
‏ ایران آشنا شده و بتواند
‏ ناهمواریها را تعریف کند
‏درس پنجم :
‏ناهمواریهای ایران (سرزمینهای بلند)
‏27-23
‏9
‏اول
‏آذر
‏10
‏دوم
‏خمیر، مقوا، کاغذ، چوب یا وسایل دیگر مدلی‏ درست کرده و انواع ناهمواریها ر‏ا روی آن نشان دهند
‏آشنایی دانش آموزان با
‏عوارض طبیعی موجود در
‏محیط زندگی همچون کویر،
‏ دشت، جلگه و ...
‏درس ششم :
‏ناهمواریهای ایران (سرزمینهای پست)
‏31-28
‏11
‏سوم
‏آزمون مداد کاغذی مرحله (3) آزمون علمی شماره (3)
‏12
‏چهارم
‏در هفته اول و دوم این ماه درس هفتم «آّب و هوا چیست؟» تدریس می شود و در هفته سوم و چهارم پس از دوره کتاب آزمون مداد کاغذی مستمر (میان نوبت اول) برگزار می گردد و نتایج آن بصورت کمی-کیفی در دفتر ارزشیابی دانش آموزان ثبت می گردد
‏دماسن‏ج ‏،‏ کتاب ‏،‏ تابلو ‏،‏ گچ ‏،‏ وضع هوا و تغییرات آن را در مدت 1 هفته در ‏نظر گرفته و در جدول نمودار یادداشت کنند
‏دانش آموز با اختلاف دمایی، بارشی و آب و هوایی مناطق و نواحی ایران آشنا شود
‏درس هفتم :
‏آب و هوا چیست؟
‏36-32
‏13
‏اول
‏دی
‏14
‏دوم
‏دوره کتاب و
‏ اجرای آزمون مداد کاغذی مستمر (میان نوبت اول)
‏36-2
‏15
‏سوم
‏16
‏چهارم

‏خلاصه گزارش تدریس
‏فعالیتها ‏–‏ وسایل لازم
‏هدف جزئی و رفتاری
‏رئوس مطالب
‏شماره صفحه
‏شماره جلسه
‏هفته
‏ماه
‏در این ماه، در هفته اول و دوم پس از دوره کتاب آزمون مداد کاغذی پایانی (نوبت اول) برگزار می گردد و نتایج آن بصورت کمی-کیفی در دفتر ارزشیابی دانش آموزان ثبت می شود و در هفته سوم و چهارم درس «نواحی آب و هوایی ایران کدامند» تدریس می گردد
‏دوره کتاب و اجرای آزمون مداد کاغذی پایانی «نوبت اول»
‏17
‏اول
‏بهمن
‏18
‏دوم
‏کتا‏ب ‏،‏ تصاویر ‏،‏ مداد رنگی ‏،‏ رنگ آمیزی سه ناحیه آب و هوایی در نقشه ایران ‏،‏ محل زندگی شما در کدام ناحی‏ه‏ آب و هوایی قرار دارد
‏دانش آموز با نواحی مختلف آب و هوایی ایران (نواحی خزری، گرم و خشک، کوهستانی) آشنا شود.
‏درس هشتم :
‏نواحی آب و هوایی ایران کدامند؟
‏43-37
‏19
‏سوم
‏20
‏چهارم
‏در این ماه، در هفته اول ‏درس «دریاها و دریاچه های ایران» تدریس می گردد و در هفته سوم و چهارم درس دهم «چرا رودها برای ما اهمیت دارند» تدریس می گردد و در هفته چهارم آزمون تلفیقی مرحله (4) و آزمون علمی شماره (4) برگزار می گردد.
‏تصاویر در‏یاها و دریاچه ‏های ایران ‏،‏ ‏تصاویر سدها در ایران ‏،‏ کتاب ‏،‏ تابلو ‏،‏ گچ ‏،‏ رسانه تصویری ‏،‏ تهیه عواملی که موجب آلودگی دریاها می شود ‏،‏ چرا نباید زباله ها را در رودها بریزیم
‏آزمون تلفیقی ‏مرحل (4)
‏آزمون علمی شماره (4)
‏دانش آموزان با دریاها و دریاچه های ایران آشنا شده و اهمیت آنها را بدا‏ن‏ند
‏درس نهم :
‏دریاها و دریاچه های ایران
‏50-44
‏21
‏اول
‏اسفند
‏دانش آموز با اهمیت و نقش رودها در زندگی انسانها آشنا شود و تعدادی از رودهای مهم ایران را بشناسد
‏درس دهم :
‏چرا رودها برای ما اهمیت دارند
‏55-51
‏22
‏دوم
‏23
‏سوم
‏55-2
‏24
‏چهارم

 

پاورپوینت معماری ارگانیک و فرانک لوید رایت پاورپوینت کاربرد نظریه فازی پاورپوینت گلیکولیز پاورپوینت پاورپوینت احداث موجشكن سنگي در آب عميق