👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس روزانه ورزش اول ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس روزانه ورزش اول ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏طرح درس (درس تربیت بدنی) کاری از: محمدرضا گلستانی
‏مقطع تحصیلی: اول‏ ابتدایی
‏وسایل مورد نیاز: 8 حلقه هولا هوپ و 8 عدد مخروط و توپ
‏تعداد دانش آموزان:
‏هدف کلی آموزش: طرز صحیح راه رفتن و تقویت نظم و انضباط
‏حیطه شناختی: دانش آموز باید بتواند مفهوم راه رفتن و چگونگی آن را توضیح دهد.
‏حیطه عاطفی: ایجاد‏ ‏ علاقه به بازی و احساس لذت و شادی در دانش آموزان.
‏حیطه روانی- حرکتی: دانش آموز باید بتواند راه رفتن را به طور صحیح اجرا کند.
‏موضوع
‏زمان
‏شرح فعالیت های پیش بینی شده
‏آمادگی سازمانی
‏5 دقیقه
‏حضور و غیاب، بررسی کفش ‏و لباس، آماده نمودن وسایل، ‏سازماندهی دانش آموزان و توجه به نکات ایمنی و بهداشتی
‏گرم کردن در قالب بازی
‏10 دقیقه
‏دانش آموزان را دور یک د‏ایره جمع می کنیم و از یک تا ... ‏به تعداد دانش آموزان شماره می ده‏یم مربی درون دایره قرار می گیرد و توپ‏ را به بالا پرتاب می کند و هم زمان با پرتای توپ به بالا شماره یکی از آن ها را صدا می کنیم که بیاید وسط دایره و بعد از یک بار خوردن زمین و بالا آمدن توپ را بگیرد و او وسط بماند و مربی جای او برود به همین ترتیب بازی ادامه میابد و هر که توانست توپ را بگیرد جایش را با نفر وسط عوض می کند.
‏آموزش مهارت و تمرین
‏15 دقیقه
‏راه رفتن صحیح: پنجه ها باید رو به جلو باشد، سر بالا و راست نگه داشته شود، چشم ها به جلو نگاه کنند، دست و پا ها در جهت مخالف هم حرکت کرده و بیش از حد پرتاب نشوند. (خودم در ابتدای هر نتمونه یکبار انجام می دهم.)
‏تمرین مهارت: روی یک خط مستقیم راه بروند، مسیر راه رفتن خود را با دستور یا علامت مربی تغییر دهند، روی پنجه پاشنه ‏ق‏سمت داخلی و قسمت خارجی پا راه بروند، هنگام راه رفتن دست های خود را از جلو و عقب به هم بزنند، چند قدم کوتاه و سپس چند ‏قدم ‏بلند برداشته و به طور متوالی این عمل را تکرار کنند، هنگام راه رفتن هر 4 قدم یکبار نشسته و بلند شده و راه رفتن را ادامه دهند، روی م‏ثلث، دایره و مربع راه بروند، با ‏سوت معلم تغییر جهت داده و راه رفتن را ادامه دهند، داخل ‏ح‏لقه ها راه بروند، به صورت زیگزاگ از بین مخروط ها راه بروند.
‏شیرین کاری های ساده
‏5 دقیقه
‏راه رفتن شتری: دست های خود را از پشت قفل می کنند و سر خود را به پایین و جلو خم می کنند و راه می روند.راه رفتن فیل: از کمر خم شوید و دو دست را به طور کشیده رو به زمین آویزان کنید به طوری که دو کف دست به هم چسبیده باشد و مانند خرطوم فیل آن را به‏ عقب و جلو حرکت دهید وب‏ه همان حالت خمیده به آرامی راه بروید.
‏راه رفتن گوریل: زانو ها را خم کرده و بدن را نیز کمی به جلو ‏کن‏ید دست ها را به اطرا‏ف آویزان کنید به گونه ای که نوک ا‏نگشتان شما به زمین نزدیک شود و به آرامی راه بروید.
‏برگشت به حالت اولیه در قالب بازی
‏5 دقیقه
‏دانش آموزان را در یک دایره مستقر کرده و دست ها را در پشت برای گرفتن توپ قفل می کنند و یک نفر بیرون از دایره با توپ منتظر سوت مربی می باشد.‏ ‏ بعد از صدای سوت دور دایره چرخیده و توپ را

 

طرح درس روزانه فارسی پایه ششم ابتدایی طرح درس روزانه علوم چهارم طرح درس روزانه بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی طرح درس روزانه اجتماعی پایه سوم