👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه علوم پایه پنجم ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه علوم پایه پنجم ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏...............
‏سال تحصیلی:‏94-93
‏پایه:‏ پنجم ابتدایی
‏نام درس:‏ ‏علوم تجربی
‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پاقلات
‏نام ‏آموزگار:‏ ‏محمد حاتمی
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماهها
‏آشنایی با دانش آموزان
93/7/1
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏مهـــر مــــا ه
‏یادآوری علوم و کلیاتی درباره فواید علوم
93/7/2
‏جلسه دوم
‏7 تا 11
‏مشاهده کنید
93/7/6
‏جلسه سوم
‏12 و 13
‏مهارت های یادگیری علوم
93/7/8
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏14 و 15
‏مشاهده کنید و مواد از چه ساخته شده اند .
93/7/9
‏جلسه دوم
‏16
‏مواد از چه ساخته شده اند؟
93/7/15
‏جلسه سوم
‏17
‏آزمایش کنید
93/7/16
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏18 و 19
‏وضع مولکول ها در مواد جامد، مایع و گاز چگونه است ؟
93/7/20
‏جلسه دوم
‏مرور و ارزشیابی
93/7/22
‏جلسه سوم
‏20
‏چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟
93/7/23
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏21
‏بسازید و فکر کنید؟
93/7/27
‏جلسه دوم
‏مرور فصل 1
93/7/29
‏جلسه سوم
‏ارزشیابی ‏ماه مهر
93/7/30
‏جلسه چهارم
‏23 و 24
‏مواد تغییر می کند و مشاهده کنید .
93/‏8/‏4
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏آبــــا ن مـــــا ه
‏25 و 26
‏تغییرات فیزیکی و شیمیایی
93/‏8/‏4
‏جلسه دوم
‏27 و 28
‏آزمایش کنید .
93/‏8/‏6
‏جلسه سوم
‏29
‏اکسید آهن و عوامل زنگ آهن
93/‏8/‏7
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏31 و 32 و 33
‏ماشین ها
93/‏8/‏11
‏جلسه دوم
‏34
‏فعالیت
93/‏8/‏14
‏جلسه سوم
‏35 و 36
‏اهرم چیست ؟ بحث کنید و فکر کنید .
93/‏8/‏18
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏37
‏آزمایش کنید و تحقیق کنید .
93/‏8/‏20
‏جلسه دوم
‏38 و 39
‏ماشین چیست ؟
93/‏8/‏21
‏جلسه سوم
‏40
‏ماشین ها انرژی خود را از کجا به دست می آورند؟ -استفاده از انرژی الکتریکی
93/‏8/‏25
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏41
‏فکر کنید و جمع آوری اطلاعات
93/‏8/‏27
‏جلسه دوم
‏ارزشیابی ماه آبان
93/‏8/‏28
‏جلسه سوم
‏42 و 43
‏چشمه نور
93/‏9/‏2
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏آذ ر مـــــــا ه
‏44
‏رنگ های نور
93/‏9/‏4
‏جلسه دوم
‏45
‏منشور و رنگین کمان درست کنید .
93/‏9/‏5
‏جلسه سوم
‏46 و 47
‏آزمایش کنید .
93/‏9/‏9
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏48
‏ذره بین چیست؟ کانون عدسی چیست؟ -آزمایش کنید .
93/‏9/‏11
‏جلسه دوم
‏49
‏کاربرد عدسی
93/‏9/‏12
‏جلسه سوم
‏51
‏سنگ های رسوبی ، کتاب تاریخ زمین
93/‏9/‏16
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏52
‏فسیل چیست؟‏تفسیر کنید .
93/‏9/‏18
‏جلسه دوم
‏53
‏فکر کنید .‏و فعالیت‏ فسیل ‏بسازید.
93/‏9/‏19
‏جلسه سوم
‏54
‏استفاده از فسیل-مقایسه و تفسیر کنید وفکر کنید .
93/‏9/‏23
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏55و56
‏فکر کنید و تاریخچه جانداران
93/‏9/‏25
‏جلسه دوم
‏57
‏تغییر خشکی ها و دریاها
93/‏9/‏26
‏جلسه سوم
‏58
‏ارزشیابی ماه آذر
93/‏9/‏30
‏جلسه چهارم
‏59
‏ت‏شکیل خاک‏
93/‏10/‏3
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏دی مــــــــا ه
‏60
‏مواد تشکیل دهنده خاک
93/‏10/‏7
‏جلسه دوم
‏61
‏نفوذ آب در خاک
93/‏10/‏9
‏جلسه سوم
‏62
‏پرسش کلاسی
93/‏10/‏10
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏63
‏آیا نوع خاک در رشد گیاه اثر دارد؟
93/‏10/‏14
‏جلسه دوم
‏64
‏گیاخاک چیست؟
93/‏10/‏16
‏جلسه سوم
‏65
‏فرسایش خاک
93/‏10/‏17
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏66
‏تفسیر کنید .
93/‏10/‏21
‏جلسه دوم
‏مرور فصل
93/‏10/‏23
‏جلسه سوم
‏ارزشیابی دی ماه
93/‏10/‏24
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏67
‏ساختمان زمین
93/‏10/‏28
‏جلسه دوم
‏68
‏آتشفشان
93/‏10/‏30
‏جلسه سوم
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماهها
‏69
‏زمین لرزه
93/‏11/‏5
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏بهمـــن مــــا ه
‏70
‏تحقیق کنید .
93/‏11/‏7
‏جلسه دوم
‏71وو72و73
‏هنگام وقوع زمین لرزه چه باید کرد؟
93/‏11/‏8
‏جلسه سوم
‏مرور
93/‏11/‏12
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏مرور
93/‏11/‏14
‏جلسه دوم
‏مرور
93/‏11/‏15
‏جلسه سوم
‏مرور
93/‏11/‏19
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏مرور
93/‏11/‏21
‏جلسه دوم
‏مرور
93/‏11/‏26
‏جلسه سوم
‏مرور کتاب
93/‏11/‏28
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏ارزشیابی ماه بهمن
93/‏11/‏29
‏جلسه دوم
‏--------------------------
‏-------
‏جلسه سوم
‏75 و 76
‏جانداران ساده .گیاه یا جانور؟
93/‏1‏2/‏3
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏اســـــفند مـــــا ه
‏77
‏جلبک ها .جانداران گیاه مانند-آزمایش کنید .
93/‏1‏2/‏5
‏جلسه دوم
‏78
‏باکتری و اندازه و شکل
93/‏1‏2/‏6
‏جلسه سوم
‏79
‏فایده و زیان باکتری ها
93/‏1‏2/‏10
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏80
‏فکر کنید
93/‏1‏2/‏12
‏جلسه دوم
‏81 و 82
‏قارچ ها
93/‏1‏2/‏13
‏جلسه سوم
‏83
‏فایده و ضرر
93/‏1‏2/‏17
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏84 و 85
‏مبارزه پنهان
93/‏1‏2/‏19
‏جلسه دوم
‏86 و 87
‏راه های دفاع بدن
93/‏1‏2/‏20
‏جلسه سوم
‏88 و 89
‏کمک به دفاع بدن
93/‏1‏2/‏24
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏90 و 91
‏واکسن چیست؟
93/‏1‏2/‏26
‏جلسه دوم
‏تعطیلات نوروز
9‏4/‏1/‏5
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏فروردین مـــــــا ه
‏تعطیلات نوروز
9‏4/‏1/‏9
‏جلسه دوم
‏تعطیلات نوروز
9‏4/‏1/‏11
‏جلسه سوم
‏92 تا 94
‏دستگاه عصبی
9‏4/‏1/‏16
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏95
‏اندام های حسی
9‏4/‏1/‏18
‏جلسه دوم
‏96
‏علامت نزدیک بینی و دوربینی چیست؟
9‏4/‏1/‏19
‏جلسه سوم
‏97 و 98
‏مراقبت از چشم ها-شنیدن
9‏4/‏1/‏23
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏98 و 99
‏چگونه می شنویم-عیب های گوش
9‏4/‏1/‏25
‏جلسه دوم
‏100 و 101
‏بوییدن و چشیدن و لمس کردن
9‏4/‏1/‏26
‏جلسه سوم
‏----
‏ارزشیابی فروردین ماه
9‏4/‏1/‏30
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏-----
‏-------------------------------
‏-----
‏جلسه دوم
‏----
‏--------------------------------
‏-----
‏جلسه سوم
‏102 و 103
‏انسان و محیط زیست
9‏4/‏2/‏1
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏اردیبهشـت مــــــــا ه
‏104
‏تفسیر کنید
9‏4/‏2/‏2
‏جلسه دوم
‏105
‏بحث کنید .
9‏4/‏2/‏6
‏جلسه سوم
‏106 و 107
‏محیط زیست
9‏4/‏2/‏8
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏108
‏بحث کنید .
9‏4/‏2/‏9
‏جلسه دوم
‏109 و 110
‏جمعیت
9‏4/‏2/‏13
‏جلسه سوم
‏111 و112
‏تحقیق کنید .
9‏4/‏2/‏15
‏جلسه اول

 

طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی طرح درس ریاضیات اول ابتدایی طرح درس سالانه طرح درس سالانه جغرافی پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم ابتدایی