👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه هنر سوم دبستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه هنر سوم دبستان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏طرح سالانه هنر پایه سوم ابتدایی
‏موضوع
‏اهداف
‏وسایل مورد نیاز
‏فعالیت های دانش آموزان
‏1
‏بافت ها
‏ - ‏طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت پروردگار دوست دارد .
‏ - ‏تفاوت بصری و لمسی را درک می کند .
‏ - ‏تفاوت های ابزار و وسایل مختلف نقاشی برای بیان افکار و احساسات را بشناسد .
‏ - ‏در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی مهارت داشته باشد .
‏ - ‏در مشاهده پدیده های طبیعی پیرامون خود مهارت دارد .
‏مداد رنگی
‏ آبرنگ
‏گواش
‏پاستل گچی یا روغنی
‏انواع کاغذ و مقوا
‏گروه بندی آنها به گروه های 3 یا 5 نفره
‏کشیدن نقاشی با موضوع آزاد ‏و‏بحث و تبادل نظر راجع به بافت نقاشی ها و تفاوت آن ها
‏بردن دانش آموزان به طبیعت ‏و‏بحث و تبادل نظر راجع به محیط اطرافشان
‏لمس کردن و شیندن صداهای اطرافشان
‏اجرای نمایش بدون کلام با موضوع نرمی و زبری
‏2
‏هنرهای سنتی محلی
‏بر اساس شواهد و نتایج مشاهدات و تحقیق خود نتیجه گیری کند.
‏از میراث فرهنگی ‏–‏ هنری منطقه خود آگاهی داشته باشد .
‏هنرمندان محل زندگی خود را بشناسد .
‏قصه ها ، اشعار و موسیقی محل خود را بشناسد .
‏توانایی خلق یک اثر هنری را در قالب رشته های مختلف هنری داشته باشد .
‏به فرهنگ و آداب و رسوم محلی احترام بگذارد .
‏ابزار و وسایل نقاشی و کاردستی وساخت حجم گلی
‏وسایل لازم برای نمایش و تربیت شنوایی
‏پرسش و پاسخ راجع به میراث فرهنگی شهر و محله خودشان
‏گروه بندی دانش آموزان بر اساس جنبه های مختلف میراث فرهنگی (آداب و رسوم،قصه ها ، اشعار، بناها و...)و تحقیق راجع به آن
‏تقسیم بندی میراث فرهنگی از نظر جنبه های مادی و معنوی آن
‏ایجاد یک اثر هنری از موضعات مادی و معنوی میراث فرهنگی
‏نقد و تحلیل کارهای هنری دوستان با تکیه بر نکات کلیدی هر موضوع.
‏3
‏مشاهده کنید
‏مهارت استفاده از حواس پنج گانه خود را دارد
‏در مشاهده پدیده های طبیعی و محیط پیرامون خود مهارت دارد .
‏نمونه های نظم و هماهنگی را در طبیعت باز شناسی کند .
‏طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت پروردگار دوست داشته باشد .
‏زیبایی ؛ نظم و تناسب در طبیعت را جلوه ای از صفات پروردگار بداند
‏بر اساس مشاهدات و تحقیق خود نتیجه گیری کند
‏احساسات خود از صداهای مختلف را بیان کند .
‏تفاوت صداهای مطبوع و نامطبوع را بیان کند .
‏از موسیقی محلی متناسب با نمایش استفاده کند .
‏ابزار و وسایل نقاشی و کاردستی وساخت حجم گلی
‏وسایل لازم برای نمایش و تربیت شنوایی
‏بردن دانش آموزان به طبیعت
‏مشاهده ی محیط اطرافشان با استفاده از حواس پنج گانه
‏بحث و گفتگو راجع به نظم و هماهنگی در طبیعت و اشاره به خالق آن .
‏شنیدن صداهای پیرامون خود و بیان احساساتشان در مورد صداها و هدایت آنها به تقسیم صداها به دو گروه مطبوع و نامطبوع
‏بازگو کردن خاطرات از صداهای مطبوع و نامطبوع
‏بحث راجع به صداهای طبیعی و تفاوت آنها با صداهای مصنوعی
‏بیان احساس خود از صداهای مطبوع و نامطبوع در قالب یک اثر هنری
‏4
‏پاکیزگی و آلودگی
‏طبیعت را به عنوان بخشی از از خلقت پروردگار دوست بدارد .
‏در استفاده از حواس پنج گانه خود مهارت داشته باشد .
‏مفهوم آلودگی و پاکیزگی را درک کند .
‏عوامل موثر در آلودگی محیط زیست خود را بشناسد .
‏احساسات خود را در مورد محیط های الوده و پاکیزه بیان کند .
‏تفاوت صداهای مطبوع و نامطبوع را بیان کند .
‏احساسات خود از صداهای مختلف را بیان کند .
‏تفاوت اصوات طبیعی و مصنوعی را بیان کند.
‏مفهوم آلودگی هی صوتی را درک کند . .
‏ابزار و وسایل نقاشی و کاردستی وساخت حجم گلی
‏وسایل لازم برای نمایش و تربیت شنوایی
‏مشاهده محیط پیرامون خود و بحث و تبادل نظر راجع به تمیزی و کثیف بودن آن محیط ها
‏لیست گرفتن از آلودگی های محیط زیست خود و پیدا کردن منشا آن
‏صحبت راجع به صداهای پیرامون خود و رسیدن به مفهوم آلودگی صوتی و پیدا کردن منشا آن
‏پیدا کردن راه حلی برای جلوگیری از این آلودگی ها
‏خلق یک اثر هنری با عنوان آلودگی
‏نقد و تحلیل کارهای هنری خود و هم کلاسی هایشان
‏5
‏خاطره ای از پدر و مادر
‏به اهمیت نقش والدین در زندگی خود پی ببرند.
‏به والدین خود احترام بگذارند.
‏از چگونگی اجرای مراسم روز پدر و مادر در منطقه خود آگاهی دارد.
‏قصه ها و اشعار و موسیقی محلی در مورد پدر و مادر را بشناسد .
‏تفاوت های ابزار و سایل مختلف نقاشی و کاردستی را برای بیان افکار و احساسات بشناسد .
‏توانایی خلق یک اثر هنری را در قالب رشته های مختلف هنری را داشته باشد.
‏ابزار و وسایل نقاشی و کاردستی وساخت حجم گلی
‏وسایل لازم برای نمایش و تربیت شنوایی
‏پرسش پاسخ راجع به دلیل نیکی به والدین ، تعریف خاطره ای از والدین خود ، پیدا کردن وجه مشترک خاطرات (فداکاری ؛ گذشت و...)
‏انتخاب موضوعی از خاطرات و اجرای نمایش آن
‏نقاشی و یا درست کردن کاردستی از نمایش اجرا شده .
‏بحث و گفتگو راجع به آثارشان
‏جمع آوری شعر یا قصه ی محلی راجع به والدین
‏تحقیق راجع به چگونگی اجرای روز پدر و مادر در محله خود
‏6
‏نمایش فی البداهه
‏در فرایند خل آثار هنری و در محیط پیرامون خود با نظم را رعایت کند .
‏در کاربرد وسایل مختلف نقاشی و کاردستی مهارت داشته باشد.
‏توانایی توصیف احساس های خود را دارد .
‏توانایی خلق یک اثر هنری را دارد .
‏ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی ،مقوا،دکمه قابلمه ای ، قیچی،دو عدد چوب حصیر
‏گروه بندی دانش آموزان ‏و‏کشیدن طرحی از یک شخصیت
‏طراحی آن روی مقوا با جدا کردن قسمت های مختلف(دستو پا و...)و وصل آن با دکمه
‏اجرای نمایش فی البداهه با استفاده از شکل هایی که ساخته اند
‏7
‏خیال رنگارنگ
‏طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت پروردگار دوست بدارد .
‏بر اساس مشاهده های خود قضاوت کند.
‏رنگ ها را بشناسد .
‏توانایی بیان احساسات خود را با استفاده از رنگ های مختلف دارد
‏تفاوت های ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی را برای بیان افکار و احساسات بشناسد .
‏توانایی خلق یک اثر هنری را در قالب رشته های مختلف هنری را دارد .
‏ابزار و وسایل نقاشی و کاردستی
‏وسایل لازم برای نمایش و تربیت شنوایی
‏دانش آموزان روی مقواهای خود به دلخواه از هر رنگ مقداری می ریزند که کاملا تمام سطح مقوار با بپوشاند مقوا را تا کنند و ‏منتظر بمانند تا خشک شود
‏حالا شکل یابی کنند
‏نقد و بررسی و تحلیل یافته ها و بیان احساساتشان
‏پیدا کردن نمونه ی رنگ ها در طبیعت و ارتباط آن با قادر مطلق
‏ایجاد صداهای مختلف از رنگ ها
‏بیان قصه نقاشی خود‏ برای دیگران و انتخاب یکی از قصه ها و تبدیل آن به نمایش
‏8
‏شعر های محلی
‏بر اساس شواهد و نتایج مشاهدات وتحقیق خود نتیجه گیری کند.
‏از میراث فرهنگی هنری منطقه خود آگاهی داشته باشد .
‏شعر ها و سرودهای محلی خود را بشناسد .
‏در فرایند خلق اثر هنری و در محیط پیرامون خود نظم را رعایت کند .
‏در انجام فعالیت های هنری گروهی مسئولیت پذیر است .
‏توانایی توصیف احساس های خود را دارد .
‏به فرهنگ و آداب و رسون محلی احترام بگذارد .
‏ابزار و وسایل نقاشی و کاردستی وساخت‏ ‏ حجم گلی
‏وسایل لازم برای نمایش و تربیت شنوایی
‏تحقیق راجع به اشعار و سروده های محلی خود و اجرای آن در کلاس
‏اجرای یکی از آن اشعار و سروده ها به صورت گروهی
‏تبدیل یکی از اشعار و سروده ها به نمایش
‏کشیدن نقاشی یا درست کردن کاردستی از نمایش اجرا شده
‏بیان احساسات آثار هنری خود .
‏9
‏چاپ
‏تفاوت های ابزار و وسایل مختلف نقاشی برای بیان افکار و احساسات را بشناسد .
‏مفهوم چاپ را درک می کند .
‏در نقاشی روی سطح گواش و چا آن مهارت داشته باشد .
‏از ابزار و وسایل مختلف نقاشی مثل گواش ، کاغذ یا مقوا ، سینی یا یک سطح سیقلی ، نی یا چوب یا قلم مو
‏کشیدن یک نقاشی یا طرح روی سطح سیقلی پوشیده شده از گواش
‏انداختن کاغذ روی نقاشی کشیده شده
‏نقد و بررسی کارهای خود و دوستانشان
‏10
‏یک روز به جای بزرگسالان
‏به اهمیت نقش بزرگسالان در زندگی خود پی ببرد .
‏به بزرگسالان احترام بگذارد .
‏به کاوشگری در محیط پیرامون خود علاقمند باشد .
‏بر اساس نتایج مشاهدات و تحقیق خود نتیجه گیری کند .
‏از سنت ها و میراث فرهنگی خود در مورد چگونگی و چرایی احترام به بزرگترها آگاهی داشته باشد .
‏قصه ها ،اشعار و موسیقی محلی در ‏مورد احترام به بزرگترها را بشناس‏د .
‏توانایی خلق یک ‏اثر هنری را در قالب رشته های مختلف هنری داشته باشد
‏.
‏ابزار و وسایل نقاشی و کاردستی وساخت حجم گلی
‏وسایل لازم برای نمایش و تربیت شنوایی
‏صحبت در گروه ها در مورد مقهوم خانواده و نقش هر کدام و ارتباط آن ها با هم ‏و وظیفه ما در مقابل آن ها و جمع بندی نظرات
‏ارائه راه کار توسط آن ها در مورد رفتار با بزرگسالان و رسیدن به ‏موارد تقسیم بندی شده
‏پرسش و پاسخ وهدایت آنها به سمت اینکه در همه جا بزرگسالان وجود دارند و باید مورد احترام قرار گیرند
‏تعریف خاطره یا قصه در مورد احترام به بزرگسالان و تبدیل آن به نمایش
‏تحقیق راجع به نحوه برخورد با بزرگسالان در محله و منطقه ی خود
‏ارائه آن در کلاس و خلق یک اثر هنری از یافته هایشان
‏11
‏کارت تبریک متحرک
‏بر اساس شواهد و نتایج مشاهدات وتحقیق خود نتیجه گیری کند.
‏از میراث فرهنگی هنری منطقه خود آگاهی داشته باشد .
‏در فرایند خلق اثر هنری و در محیط پیرامون خود نظم را رعایت کند .
‏تفاوت های ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی را برای بیان افکار و احساسات بشناسد .
‏ابزار و وسایل نقاشی و کاردستی
‏قیچی ،چسب مایع ، مقوا، روبان یا نخ کاموا ، چسب نواری ، وسایل تزیینی به دلخواه
‏تحقیق راجع به مناسبت های خاص و آداب و رسوم و ارائه آن به کلاس و مقایسه آن ها با هم
‏اجرای دستور العمل برای ساخت کارت کتحرک
‏12
‏نقاشی گروهی
‏از میراث فرهنگی هنری منطقه خود آگاهی داشته باشد .
‏در فرایند خلق اثر هنری و در محیط پیرامون خود نظم را رعایت کند .
‏تفاوت های ابزار و وسایل مختلف نقاشی و کاردستی را برای بیان افکار و احساسات بشناسد .
‏عناصر بصری با تاکید بر نقطه،خط،رنگ،شکل ، بافت و...را بشناسد.
‏ابزار و وسایل نقاشی و کاردستی
‏قیچی ،چسب مایع ، مقوا، روبان یا نخ کاموا ، چسب نواری ، وسایل تزیینی به دلخواه
‏انتخاب یک قصه و تبدیل آن به نمایش (قصه محلی)
‏به تصویر کشیدن آن روی پارچه
‏تقسیم کار بین همه

 

طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه مدنی پایه پنجم ابتدایی طرح درس سالانه قرآن اول ابتدایی طرح درس سالانه علوم پایه پنجم ابتدایی