👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏...............
‏سال تحصیلی:‏94-93
‏پایه:‏ پنجم ابتدایی
‏نام درس:‏ ‏هدیه های آسمانی
‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پاقلات
‏نام ‏آموزگار:‏ ‏محمد حاتمی
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماهها
‏14
‏درس اول-خدا
93/7/2
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏مهـــر مــــا ه
‏3تا5
‏کتاب کار درس اول
93/7/‏7
‏جلسه دوم
‏16
‏درس دوم-خورشید در چاه
93/7/9
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏6تا9
‏کتاب کار درس ‏دوم
93/7/‏14
‏جلسه دوم
‏20
‏درس سوم-یکتا
93/7/‏16
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏10تا10
‏کتاب کار درس ‏سوم
93/7/‏21
‏جلسه دوم
‏24
‏درس چهار-من بنده خداوندم
93/7/23
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏13
‏کتاب کار درس ‏چهار
93/7/2‏8
‏جلسه دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏7/30
‏جلسه سوم
‏28
‏درس پنج-ما بت پرست بودیم
93/‏8/30
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏آبــــا ن مـــــا ه
‏15
‏کتاب کار درس ‏پنج
93/‏8/‏5
‏جلسه دوم
‏34
‏درس شش-صبح روز بعد
93/‏8/‏7
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏------
‏تاسوعای حسینی -تعطیل
93/‏8/‏1‏2
‏جلسه دوم
‏16تا22
‏کتاب کار درس‏ شش
93/‏8/‏1‏9
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏38
‏درس هفت-راهنمایان زندگی
93/‏8/‏21
‏جلسه دوم
‏22 و23
‏کتاب کار درس‏ هفت
93/‏8/‏2‏6
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏42
‏درس هشت-این کتاب
93/‏8/‏2‏8
‏جلسه دوم
‏24تا26
‏کتاب کار درس ‏هشت
93/‏9/‏3
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏آذ ر مـــــــا ه
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏9/‏5
‏جلسه دوم
‏46
‏درس نه-برادرم بازگرد
93/‏9/‏10
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏27تا29
‏کتاب کار درس نه
93/‏9/‏12
‏جلسه دوم
‏48
‏درس ده-میراث پیامبر
93/‏9/‏1‏7
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏30 و31
‏کتاب کار درس ده
93/‏9/‏1‏9
‏جلسه دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏9/‏2‏4
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏54
‏درس یازده-اسراف
93/‏9/‏2‏6
‏جلسه دوم
‏32تا34
‏کتاب کار درس یازده
93/‏10/‏1
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏دی مــــــــا ه
‏58
‏درس دوازده-قایق چوبی
93/‏10/‏3
‏جلسه دوم
‏35تا38
‏کتاب کار درس دوازده
93/‏10/‏8
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏10/‏10
‏جلسه دوم
‏62
‏درس سیزده-نگین
93/‏10/‏1‏5
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏39و40
‏کتاب کار درس سیزده
93/‏10/‏17
‏جلسه دوم
‏68
‏درس چهارده-خلفای عباسی
93/‏10/‏2‏2
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏41و42
‏کتاب کار درس چهارده
93/‏10/‏2‏4
‏جلسه دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏10/‏2‏9
‏جلسه سوم
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماهها
‏72
‏درس پانزده-دست در دست دوست
93/‏11/‏6
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏بهمـــن مــــا ه
‏43تا46
‏کتاب کار درس ‏پانزده
93/‏11/‏8
‏جلسه دوم
‏76
‏درس شانزده-آخرین برگ
93/‏11/‏13
‏جلسه اول
‏هفته دوم

 

طرح درس هدیه آسمانی پایه پنجم ابتدایی طرح درس علوم اول ابتدایی روزانه طرح درس فارسی پایه چهارم طرح درس سالانه هنر سوم دبستان