👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

نمونه طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

نمونه طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏...............
‏سال تحصیلی:‏94-93
‏پایه:‏ پنجم ابتدایی
‏نام درس:‏ ‏بنویسیم
‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پاقلات
‏نام ‏آموزگار:‏ ‏محمد حاتمی
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماهها
---------
‏آشنایی با دانش آموزان
93/7/2
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏مهـــر مــــا ه
----------
‏توضیحاتی کلی درباره کتاب
93/7/‏6
‏جلسه دوم
‏2
‏درس اول -الهی
93/7/‏13
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏2
‏درس اول -الهی
93/7/‏16
‏جلسه دوم
‏8
‏درس دوم –دوست صمیمی و دانا
93/7/‏20
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏8
‏درس دوم –دوست صمیمی و دانا
93/7/‏23
‏جلسه دوم
‏12
‏درس سوم-کتاب های مرجع
93/7/2‏7
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏12
‏درس سوم-کتاب های مرجع
93/7/‏30
‏جلسه دوم
‏20
‏درس چهارم-سرودی برای پاکی
93/‏8/‏4
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏آبــــا ن مـــــا ه
‏20
‏درس چهارم-سرودی برای پاکی
93/‏8/‏7
‏جلسه دوم
‏26
‏درس پنجم-شجاعت
93/‏8/‏11
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏26
‏درس پنجم-شجاعت
93/‏8/‏1‏4
‏جلسه دوم
‏32
‏درس ششم-آزاد
93/‏8/‏1‏8
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏32
‏درس ششم-آزاد
93/‏8/‏21
‏جلسه دوم
‏36
‏درس هفتم-اینگونه باشیم
93/‏8/‏2‏5
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏36
‏درس هفتم-اینگونه باشیم
93/‏8/‏2‏8
‏جلسه دوم
‏42
‏درس هشتم-خدمت به مردم عبادت است
93/‏9/‏3
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏آذ ر مـــــــا ه
‏42
‏درس هشتم-خدمت به مردم عبادت است
93/‏9/‏5
‏جلسه دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏9/‏9
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏46
‏درس نهم-تو نیکی میکن و در دجله انداز
93/‏9/‏12
‏جلسه دوم
‏46
‏درس نهم-تو نیکی میکن و در دجله انداز
93/‏9/‏1‏6
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏54
‏درس دهم-داستان یک بیمارستان
93/‏9/‏1‏9
‏جلسه دوم
‏54
‏درس دهم-داستان یک بیمارستان
93/‏9/‏2‏3
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏9/‏2‏6
‏جلسه دوم
‏60
‏درس یازدهم-رایانه
93/‏9/‏30
‏جلسه سوم
‏60
‏درس یازدهم-رایانه
93/‏10/‏3
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏دی مــــــــا ه
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏10/‏7
‏جلسه دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏10/‏8
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏66
‏درس دوازدهم-دو ستاره درخشان
93/‏10/‏10
‏جلسه دوم
‏66
‏درس دوازدهم-دو ستاره درخشان
93/‏10/‏1‏5
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏72
‏درس سیزدهم-روزی که باران می بارید
93/‏10/‏17
‏جلسه دوم
‏72
‏درس سیزدهم-روزی که باران می بارید
93/‏10/‏2‏1
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏10/‏2‏4
‏جلسه دوم
‏78
‏درس چهاردهم-طوفان نوح
93/‏10/‏2‏8
‏جلسه سوم
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماهها
78
‏درس چهاردهم-طوفان نوح
93/‏11/‏1
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏بهمـــن مــــا ه
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏11/‏5
‏جلسه دوم
84
‏درس پانزدهم-سرود ملی
93/‏11/‏8
‏جلسه اول
‏هفته دوم

 

فرم خام نوشتن طرح درس طرح سالانه علوم تجربی پایه ششم ابتدایی طرح درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی طرح درس علوم اول سالانه