👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس روزانه روزانه شیمی سه

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس روزانه روزانه شیمی سه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏بسمه تعالي
‏جدول خلاصه طرح درس روزانه
‏مشخصات كلي
‏نام درس:شيمي 3        موضوع درس: محلولها صفحه 75تا80كتاب درسي       زمان اجرا: هفته دوم اسفند ماه       
‏نام مدرسه :شهيد سالدورگر                تعداد دانش آموزان :                   كلاس : سوم رياضي       نام دبير : احترام چمي                 
‏هدفهاي كلي درسي و رفتاري
‏ 
‏فرآيند تشكيل محلولها و تجزيه و تحليل آن از لحاظ جاذبه هاي بين ملكولي
‏وسايل
‏بشر- آب – نمك و نفت و ارلن
‏زمان
‏قبل از شروع درس
‏اهميت محلولها در مسائل گوناگون حيات به تفصيل گفتگو مي شود.
‏5 دقيقه
‏ارزشيابي تشخيصي
‏سوال از دانش آموزان : به نظر شما در آب چه موادي حل مي شوند؟ چرا؟
‏-        ‏در نفت چه موادي حل مي شوند؟ چرا؟
‏-        ‏آيا آب و نفت در همديگر حل مي شوند چرا؟ همراه با چند آزمايش  
‏5 دقيقه
‏ 
‏ 
‏آماده سازي
‏در سطح تكرار و باز شناسي حافظه
‏ 
‏تعريف محلول  و تعريف حلال – تعريف يون و ملكول – تعريف فاز
‏5 دقيقه
‏در سطح
‏كاربرد
‏آشنايي دانش آموزان با انواع محلولها كه در آزمايشگاه مورد استفاده قرار مي گيرد
‏محلولها نمونه اي از مواد ناخالص
‏5 دقيقه
‏ 
‏ارائه درس جديد
‏در سطح كاربرد معلومات
‏تعريف محلولهاي مايع و اجزاء آن – محلولهاي غير آبي – ذكر نمونه اي از هر كدام
‏ انواع نيروهاي جاذبه ي بين ذره اي در محلول
‏5 دقيقه
‏در سطح تجزيه و تحليل
‏وقتي دو ماده در هم حل مي شوند بي نظمي سيستم چه تغييري مي كند
‏حل شدن جامد در مايع – مايع در مايع – گاز در مايع بي نظمي چگونه تغيير مي كند
‏چه عواملي باعث حل شدن مي شود.
‏5 دقيقه
‏ 
‏تكميلي
‏در سطح داوري
‏بيان دقيقي از فرآيند انحلال و نتيجه گيري اينكه آيا يك جسم معين در حلال مفروض حل خواهد شد يا نه  
‏5 دقيقه
‏در سطح فهميدن و ادراك مطالب
‏چرا اغلب تركيبات قطبي در آب حل مي شوند؟
‏پيوند هيدروژني در حل شدن برخي از مواد در آب چه نقشي مي تواند داشته باشد.
‏5 دقيقه
‏ارزشيابي تكويني
‏در سطح داوري
‏چرا برخي از تركيبات يوني در آب كم حل مي شوند ؟
‏در انحلال يك جامد يوني در آب رابطه ي بين انرژي حاصل از آبپوشي و انرژي شبكه چگونه مي تواند باشد؟
‏5 دقيقه

 

نمونه طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم طرح درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی فرم خام نوشتن طرح درس طرح سالانه علوم تجربی پایه ششم ابتدایی