👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏...............
‏سال تحصیلی:‏94-93
‏پایه:‏ پنجم ابتدایی
‏نام درس:‏ ‏بخوانیم
‏نام آموزشگاه:‏ ‏نیایش پاقلات
‏نام ‏آموزگار:‏ ‏محمد حاتمی
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماهها
‏------
‏آشنایی با دانش آموزان
93/7/‏5
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏مهـــر مــــا ه
‏2
‏درس اول -الهی
93/7/‏7
‏جلسه دوم
‏8
‏درس دوم –دوست صمیمی و دانا
93/7/‏12
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏------
‏پرسش‏ و پاسخ‏ کلاسی
93/7/‏14
‏جلسه دوم
‏14
‏درس سوم-کتاب های مرجع
93/7/‏19
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏انجام فعالیت های درس سوم
93/7/‏21
‏جلسه دوم
‏28
‏درس چهارم-سرودی برای پاکی
93/7/2‏6
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏انجام فعالیت های درس چهارم
93/7/2‏8
‏جلسه دوم
‏34
‏درس پنجم-شجاعت
93/‏8/‏3
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏آبــــا ن مـــــا ه
‏انجام فعالیت های درس ‏پنجم
93/‏8/‏5
‏جلسه دوم
‏40
‏درس ششم-آزاد
93/‏8/‏10
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏انجام فعالیت های درس ‏ششم
93/‏8/‏1‏2
‏جلسه دوم
‏50
‏درس هفتم-اینگونه باشیم
93/‏8/‏1‏7
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏انجام فعالیت های درس ‏هفتم
93/‏8/‏19
‏جلسه دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏8/‏2‏4
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏56
‏درس هشتم-خدمت به مردم عبادت است
93/‏8/‏2‏6
‏جلسه دوم
‏انجام فعالیت های درس ‏هشتم
93/‏9/‏1
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏آذ ر مـــــــا ه
‏62
‏درس نهم-تو نیکی میکن و در دجله انداز
93/‏9/‏3
‏جلسه دوم
‏انجام فعالیت های درس ‏نهم
93/‏9/‏8
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏9/‏10
‏جلسه دوم
‏74
‏درس دهم-داستان یک بیمارستان
93/‏9/‏1‏5
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏انجام فعالیت های درس ‏دهم
93/‏9/‏1‏7
‏جلسه دوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏9/‏2‏2
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏80
‏درس یازدهم-رایانه
93/‏9/‏2‏4
‏جلسه دوم
‏انجام فعالیت های درس ‏یازدهم
93/‏9/‏2‏9
‏جلسه سوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏10/‏1
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏دی مــــــــا ه
‏86
‏درس دوازدهم-دو ستاره درخشان
93/‏10/‏6
‏جلسه دوم
‏انجام فعالیت های درس ‏دوازدهم
93/‏10/‏8
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏98
‏درس سیزدهم-روزی که باران می بارید
93/‏10/‏1‏3
‏جلسه دوم
‏انجام فعالیت های در‏س سیزدهم
93/‏10/‏1‏5
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏------
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏10/‏2‏0
‏جلسه دوم
‏106
‏درس چهاردهم-طوفان نوح
93/‏10/‏2‏2
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏انجام فعالیت های درس چهار‏دهم
93/‏10/‏2‏7
‏جلسه دوم
‏پرسش و پاسخ کلاسی
93/‏10/‏2‏9
‏جلسه سوم
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماهها
‏124
‏درس پانزدهم-سرود ملی
93/‏11/‏4
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏بهمـــن مــــا ه

 

طرح درس روزانه ادبيات فارسي 2 رشته تجربی طرح درس روزانه روزانه شیمی سه طرح سالانه تمام دروس چهارم نمونه طرح درس سالانه بنویسیم پایه پنجم