👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه ریاضی پایه پنجم ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه ریاضی پایه پنجم ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏سال تحصیلی:‏94-93
‏پایه:‏ ‏پنجم ابتدایی
‏نام درس:‏ ‏ریاضیات
‏نام آموزشگاه:‏نیایش
‏نام ‏آموزگار:‏محمد حاتمی
‏...............‏روزهای تدریس ‏: شنبه-یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماه‏ ‏ها
‏مرور کتاب کلاس چهارم
93/7/2
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏مهـــر مــــا ه
‏1
‏یادآوری عدد نویسی و مقایسه اعداد
93/7/5
‏جلسه دوم
2
‏یادآوری جمع و تفریق و ضرب
93/7/6
‏جلسه سوم
‏3و4
‏یادآوری مفهوم کسر متعارفی
93/7/7
‏جلسه چهارم
‏5و6
‏کسر متعارفی
93/7/9
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏7
‏مقایسه کسرها
93/7/12
‏جلسه دوم
‏8
‏کسر بزرگتر از واحد
93/7/14
‏جلسه سوم
‏9
‏کسر بزرگتر از واحد
93/7/16
‏جلسه چهارم
‏10
‏جمع کسرها
93/7/19
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏11
‏حل تمرین
93/7/20
‏جلسه دوم
‏12
‏تفریق کسرها
93/7/23
‏جلسه سوم
‏13
‏حل مسئله
93/7/26
‏جلسه چهارم
‏14
‏معرفی عدد مخلوط
93/7/27
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏15
‏تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط
93/7/28
‏جلسه دوم
‏16
‏تبدیل عدد مخلوط به کسر
93/7/30
‏جلسه سوم
2
‏---------------------------
----------
‏جلسه چهارم
‏17
‏مفهوم بخش پذیری
93/8/3
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏آبــــا ن مـــــا ه
‏18و19
‏بخش پذیری بر 3و9
93/8/4
‏جلسه دوم
‏20و 21
‏بخش پذیری بر 3و9 و حل تمرین
93/8/5
‏جلسه سوم
‏22 و 23
‏یادآوری بخش پذیری بر 2و5 و حل تمرین
93/8/7
‏جلسه چهارم
‏24
‏کسر متعارفی
93/8/10
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏25
‏ساده کردن کسر و حل تمرین
93/8/11
‏جلسه دوم
‏26 و 27
‏مقایسه چند کسر و مقایسه کسرها
93/8/17
‏جلسه سوم
‏28 و 29
‏کسر متعارفی(جمع و تفریق )
93/8/18
‏جلسه چهارم
‏30
‏مقایسه چند کسر
93/8/19
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏31
‏عدد های مخلوط (مقایسه )
93/8/21
‏جلسه دوم
‏32 و 33
‏جمع عددهای مخلوط و حل تمرین
93/8/24
‏جلسه سوم
‏33
‏تفریق عددهای مخلوط و حل تمرین
93/8/25
‏جلسه چهارم
‏34 و 35
‏مساحت و معرفی کیلومتر و کیلومتر مربع
93/8/26
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏36
‏نسبت و تناسب
93/8/28
‏جلسه دوم
----------
‏-----------------
----------
‏جلسه سوم
----------
‏-----------------
----------
‏جلسه چهارم
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماه‏ ‏ها
‏37
‏نسبت و تناسب
93/9/1
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏آذر مـــــــــا ه
‏38
‏نسبت و تناسب
93/9/2
‏جلسه دوم
‏39
‏حل تمرین
93/9/3
‏جلسه سوم
‏40
‏نسبت های مساوی
93/9/5
‏جلسه چهارم
‏41
‏حل تمرین
93/9/8
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏42 و 43
‏معرفی ثانیه و خواندن ساعت
93/9/9
‏جلسه دوم
‏44
‏جمع عدد های مرکب
93/9/10
‏جلسه سوم
‏45 و 46
‏مقایسه و تفریق عدد های مرکب
93/9/12
‏جلسه چهارم
‏47
‏ضرب تقریبی
93/9/15
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏48
‏تخمین
93/9/16
‏جلسه دوم
‏49 و 50
‏کاربرد نسبت
93/9/17
‏جلسه سوم
‏51
‏حل تمرین
93/9/19
‏جلسه چهارم
‏52
‏مساحت لوزی
93/9/23
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏53
‏مساحت ذوزنقه و حل تمرین
93/9/24
‏جلسه دوم
‏54 و 55
‏حل تمرینات دوره ای
93/9/26
‏جلسه سوم
‏56 و 57
‏حل تمرینات دوره ای
93/9/29
‏جلسه چهارم
‏58
‏درصد
93/10/1
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏دی مــــــــــا ه
‏59
‏درصد
93/10/3
‏جلسه دوم
‏59 و 60
‏حل تمرین
93/10/6
‏جلسه سوم
‏61
‏حل تمرین
93/10/7
‏جلسه چهارم
‏62
‏حل تمرین
93/10/8
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏63
‏تقارن
93/10/10
‏جلسه دوم
‏64
‏تقارن
93/10/13
‏جلسه سوم
‏65
‏تقارن
93/10/14
‏جلسه چهارم
‏66
‏کسر اعشاری
93/10/15
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏67
‏کسر اعشاری
93/10/17
‏جلسه دوم
‏68
‏عدد های اعشاری
93/10/20
‏جلسه سوم
‏69 و 70
‏تمرین عدد های اعشاری
93/10/21
‏جلسه چهارم
‏71
‏مقایسه عدد های اعشاری
93/10/22
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏72
‏جمع عدد های اعشاری
93/10/24
‏جلسه دوم
‏73
‏تفریق عدد های اعشاری
93/10/27
‏جلسه سوم
‏74
‏حل مسئله
93/10/28
‏جلسه چهارم
‏75 و 76
‏ضرب کسرها
93/10/29
‏جلسه پنجم
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماه‏ ‏ها
‏77
‏ضرب کسر در عدد صحیح
93/1‏1/‏1
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏بهمــــن مــــا ه
‏78
‏حل تمرین
93/1‏1/‏4
‏جلسه دوم
‏79
‏کسر متعارفی (ضرب )
93/1‏1/‏5
‏جلسه سوم
‏80
‏کسر متعارفی (ضرب ) و حل تمرین
93/1‏1/‏6
‏جلسه چهارم
‏81
‏نمایش عدد ها به صورت اعشاری و کسری
93/1‏1/‏8
‏جلسه اول
‏هفته
‏دوم
‏82
‏ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری
93/1‏1/‏11
‏جلسه دوم
‏83
‏ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری
93/1‏1/‏12
‏جلسه سوم
‏مرور مطالب
93/1‏1/‏13
‏جلسه چهارم
‏----
---------------------------------------------
93/1‏1/‏15
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏----
---------------------------------------------
93/1‏1/‏18
‏جلسه دوم
‏----
---------------------------------------------
93/1‏1/‏19
‏جلسه سوم
‏----
---------------------------------------------
93/1‏1/‏20
‏جلسه چهارم
84
‏ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری
93/1‏1/‏25
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
85
‏عددهای اعشاری (ضرب )
93/1‏1/‏26
‏جلسه دوم
‏----
‏مرور
93/1‏1/‏27
‏جلسه سوم
‏----
‏آزمون مداد کاغذی
93/1‏1/‏29
‏جلسه چهارم
‏86
‏اندازه گیری
93/‏12/‏2
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏اســــفند مـــــا ه
‏87 و 88
‏حل تمرین و حل مسئله
93/‏12/‏3
‏جلسه دوم
‏89
‏ضرب ذهنی و حل تمرین
93/‏12/‏4
‏جلسه سوم
‏90
‏رسم مثلث
93/‏12/‏6
‏جلسه چهارم
‏91 و 92
‏ساختن اجسام هندسی
93/‏12/‏9
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏93
‏مفهوم حجم
93/‏12/‏10
‏جلسه دوم
‏94
‏احجام
93/‏12/‏11
‏جلسه سوم
‏95
‏حل فعالیت
93/‏12/‏13
‏جلسه چهارم
‏96
‏احجام
93/‏12/‏16
‏جلسه اول
‏هفته سوم
‏97
‏حل تمرین
93/‏12/‏17
‏جلسه دوم
‏98
‏حل مسئله
93/‏12/‏18
‏جلسه سوم
‏99تا 101
‏زاویه و انجام فعالیت
93/‏12/‏20
‏جلسه چهارم
‏102
‏گفتگو کنید (زاویه )
93/‏12/‏23
‏جلسه اول
‏هفته چهارم
‏103
‏واحد اندازه گیری زاویه
93/‏12/‏24
‏جلسه دوم
‏104 و 105
‏حل تمرین
93/‏12/‏25
‏جلسه سوم
‏-----
‏----------------
93/‏12/‏27
‏جلسه چهارم
‏صفحه کتاب
‏عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود
‏تاریخ
‏جلسه
‏هفته
‏ماه‏ ‏ها
‏----
‏-------------------------
9‏4/‏1/‏5
‏جلسه اول
‏هفته اول
‏فروردین مــــا ه
‏----
‏-------------------------
9‏4/‏1/‏8
‏جلسه دوم
‏----
‏-------------------------
9‏4/‏1/‏9
‏جلسه سوم
‏----
‏-------------------------
9‏4/‏1/‏10
‏جلسه چهارم
‏106
‏رسم مثلث
9‏4/‏1/‏15
‏جلسه اول
‏هفته دوم
‏107 و 108
‏گرم و کیلو گرم
9‏4/‏1/‏16
‏جلسه دوم
‏108 و
‏حل تمرین
9‏4/‏1/‏17
‏جلسه سوم

 

طرح درس سالانه ریاضی پایه ششم طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی طرح درس روزانه ادبيات فارسي 2 رشته تجربی