👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه ششم

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه ششم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏طرح درس سالانه کتاب درسی ‏اجتماعی‏ پایه ششم در سال تحصیلی‏94 ‏- 139‏3‏ ‏–‏ تهیه کننده : محسن نجفی
‏نوبت
‏ماه
‏هفته
‏تاریخ
‏درس
‏موضوع
‏نوبت اول
‏مهر
‏اول
‏چهارشنبه
‏2 مهر ‏93
‏دوستی
‏10‏ تا ‏13
‏دوم
‏شنبه
‏5‏ مهر ‏93
‏(2) آداب دوستی
‏14 تا 16 + ارزشیابی و انجام فعالیت ها
‏دوشنبه
‏7‏ مهر ‏93
‏(3) تصمیم گیری چیست؟
‏صفحات 18 و 19‏ + ارزشیابی و انجام فعالیت ها
‏چهارشنبه
‏9‏ مهر ‏93
‏(4) چگونه تصمیم بگیریم؟
‏صفحات 20 تا 24‏ + ارزشیابی و انجام فعالیت ها
‏سوم
‏شنبه
‏12‏ مهر ‏93
‏(5) عوامل موثر در کشاورزی
‏صفحات 26 و 27‏ + ارزشیابی و انجام فعالیت ها
‏دوشنبه
‏14‏ مهر ‏93
‏(6) محصولات کشاورزی از ...
‏صفحات 28 تا 34
‏چهارشنبه
‏16‏ مهر ‏93
‏5 و 6
‏بازبینی تکالیف درس
‏چهارم
‏شنبه
‏19 مهر ‏93
‏5 و 6
‏فعالیت های مکمل‏ + ارزشیابی
‏دوشنبه
‏21 مهر ‏93
‏پنجم
‏شنبه
‏26 مهر ‏93
‏(7) طلای سیاه
‏صفحات 36 تا 40
‏دوشنبه
‏28 مهر ‏93
‏(7) طلای سیاه
‏بازبینی تکالیف ‏–‏ فعالیت های مکمل
‏چهارشنبه
‏30 آبان ‏93
‏(7) طلای سیاه
‏ارزشیابی
‏آبان
‏اول
‏شنبه
‏3‏آبان ‏93
‏(8) انرژی را بهتر مصرف کنیم
‏صفحات 41 و 44
‏دوشنبه
‏5‏ آبان ‏93
‏(8) انرژی را بهتر مصرف کنیم
‏بازبینی تکالیف درس
‏چهارشنبه
‏7‏ آبان ‏93
‏(8) انرژی را بهتر مصرف کنیم
‏فعالیت های مکمل
‏دوم
‏شنبه
‏10‏ آبان ‏93
‏(8) انرژی را بهتر مصرف کنیم
‏ارزشیابی
‏دوشنبه
‏12 آبان 93
‏چهارشنبه
‏1‏4‏ آبان ‏93
‏(9) پیشرفت های علمی مسلمانان
‏تدریس
‏سوم
‏شنبه
‏17 آبان ‏93
‏(9) پیشرفت های علمی مسلمانان
‏بازبینی تکالیف درس
‏دو شنبه
‏19 آبان ‏93
‏(9) پیشرفت های علمی مسلمانان
‏فعالیت های مکمل
‏چهارشنبه
‏21 آبان 93
‏(9) پیشرفت های علمی مسلمانان
‏ارزشیابی
‏چهارم
‏شنبه
‏24‏ آبان ‏93
‏ارزشیابی کتبی
‏9 درس اول
‏دوشنبه
‏26‏ آبان ‏93
‏(10) عوامل گسترش علوم و ...
‏صفحات 52 تا 5‏6
‏چهارشنبه
‏28‏ آبان ‏93
‏(10) عوامل گسترش علوم و ...
‏بازبینی تکالیف درس
‏آذر
‏اول
‏شنبه
‏1‏ آذر ‏93
‏(10) عوامل گسترش علوم و ...
‏فعالیت های مکمل
‏دوشنبه
‏3‏ آذر ‏93
‏(10) عوامل گسترش علوم و ...
‏ارزشیابی
‏چهارشنبه
‏5‏ آذر ‏93
‏(11) اصفهان ، نصف جهان
‏صفحات 58 تا 63
‏دوم
‏شنبه
‏8‏ آذر ‏93
‏(11) اصفهان ، نصف جهان
‏بازبینی تکالیف درس
‏دوشنبه
‏10‏ آذر ‏93
‏(11) اصفهان ، نصف جهان
‏فعالیت های مکمل
‏چهارشنبه
‏12‏ آذر ‏93
‏(11) اصفهان ، نصف جهان
‏ارزشیابی
‏سوم
‏شنبه
‏15‏ آذر ‏93
‏(12) فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه
‏صفحات 64 تا 66
‏دوشنبه
‏17‏ آذر ‏93
‏(12) فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه
‏بازبینی تکالیف درس
‏چهارشنبه
‏19‏ آذر ‏93
‏(12) فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه
‏فعالیت های مکمل
‏چهارم
‏شنبه
‏22‏ آذر ‏93
‏دوشنبه
‏24‏ آذر ‏93
‏(13) برنامه روزانه متعادل
‏صفحات 68 تا 70
‏چهارشنبه
‏26‏ آذر ‏93
‏(13) برنامه روزانه متعادل
‏بازبینی تکالیف درس
‏پنجم
‏شنبه
‏28‏ آذر ‏93
‏(13) برنامه روزانه متعادل
‏فعالیت های مکمل
‏اول
‏دو شنبه
‏1 دی ‏93
‏(13) برنامه روزانه متعادل
‏ارزشیابی
‏چهارشنبه
‏3 دی 93
‏ارزشیابی کتبی
‏13 درس اول
‏دوم
‏شنبه
‏6‏ دی ‏93
‏( 14 ) گذراندن اوقات فراغت
‏صفحات 71 تا 74
‏دوشنبه
‏8‏ دی ‏93
‏( 14 ) گذراندن اوقات فراغت
‏صفحات 75 و 76
‏چهارشنبه
‏10‏ دی ‏93
‏( 14 ) گذراندن اوقات فراغت
‏بازبینی تکالیف درس
‏سوم
‏شنبه
‏13‏ دی ‏93
‏( 14 ) گذراندن اوقات فراغت
‏فعالیت های مکمل
‏دوشنبه
‏15‏ دی ‏93
‏( 14 ) گذراندن اوقات فراغت
‏ارزشیابی
‏چهارشنبه
‏17‏ دی ‏93
‏(15) انواع لباس
‏صفحات 78 تا 80
‏چهارم
‏شنبه
‏20‏ دی ‏93
‏(15) انواع لباس
‏ص 81
‏دوشنبه
‏22‏ دی ‏93
‏(15) انواع لباس
‏بازبینی تکالیف درس
‏چهارشنبه
‏24‏ دی ‏93
‏(15) انواع لباس
‏فعالیت های مکمل
‏پنجم
‏شنبه
‏27‏ دی ‏93
‏(15) انواع لباس
‏ارزشیابی
‏دوشنبه
‏29‏ دی ‏93
‏(16) لباس از تولید تا مصرف
‏صفحات 82 تا 84
‏نوبت دوم
‏بهمن
‏اول
‏چهارشنبه
‏1‏ بهمن ‏93
‏(16) لباس از تولید تا مصرف
‏صفحات 85 و 86
‏دوم
‏شنبه
‏4‏ بهمن ‏93
‏(16) لباس از تولید تا مصرف
‏بازبینی تکالیف درس
‏دوشنبه
‏6‏ بهمن ‏93
‏(16) لباس از تولید تا مصرف
‏فعالیت های مکمل
‏چهارشنبه
‏8‏ بهمن ‏93
‏(16) لباس از تولید تا مصرف
‏ارزشیابی
‏سوم
‏شنبه
‏11‏ بهمن ‏93
‏(17) ویژگی های دریاهای ایران
‏صفحات 88 تا 91
‏دوشنبه
‏13‏ بهمن ‏93
‏(17) ویژگی های دریاهای ایران
‏انجام فعالیت های ص 91
‏چهارشنبه
‏15‏ بهمن ‏93
‏(17) ویژگی های دریاهای ایران
‏بازبینی تکالیف درس
‏چهارم
‏شنبه
‏18‏ بهمن ‏93
‏(17) ویژگی های دریاهای ایران
‏فعالیت های مکمل
‏دوشنبه
‏23 بهمن 93
‏(18) دریاها ، نعمت خداوند
‏صفحات ‏93‏ تا 96
‏چهارشنبه
‏22 بهمن 93
‏پنجم
‏شنبه
‏25‏ بهمن ‏93
‏(18) دریاها ، نعمت خداوند
‏انجام فعالیت 10 ص 96
‏دوشنبه
‏27‏ بهمن ‏93
‏(18) دریاها ، نعمت خداوند
‏بازبینی تکالیف درس
‏چهارشنبه
‏29‏ بهمن ‏93
‏(18) دریاها ، نعمت خداوند
‏فعالیت های مکمل
‏اسفند
‏اول
‏شنبه
‏2‏ اسفند ‏93
‏(18) دریاها ، نعمت خداوند
‏ارزشیابی

 

طرح درس سالانه قرآن پایه دوم ابتدایی طرح درس سالانه ریاضی پایه ششم طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی