👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد:علوم پزشکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد:علوم پزشکی

پاورپوینت(اسلایدها:168)
علوم پزشکی
فصول پيش رو :
1) آلودگي آب :
خواص کيفي آب، منايع آلاينده ، تصفيه آب و فاضلاب ، خود پالايي رودخانه ها ، پديده هاي تغذيه گرايي مصنوعي ،لايه بندي حرارتي منابع آب و...
2) آلودگي خاک :
،مواد زائد جامد (زباله ، کمپوست ، بایو گاز ، هيدروليز، سوزاندن ،دفن بهداشتي
) آلودگي هوا :شاخصه هاي آلودگي (HC,SOx,NOx,CO ...) روشهاي تصفيه آلاينده هوا ، پديده هاي جوي .4) آلودگي صدا : واحد اندازه گيري صدا ، استانداردها ، روشهاي کنترل آلودگي صوتي 5) سایر آلاینده ها :آلاینده های نوری، بصری، حرارتی، رادیو اکتیو و...
محيط زيست :
در مفهوم گسترده شامل عناصر زير است که دست به دست هم داده و منابع لازم براي حيات موجودات کره زمين را فراهم ساخته است : 1) هوا ( اتمسفر ) : مخلوطي از گازها که کره زمين را در بر گرفته است . 2) خاک ( ليتوسفر ) : که همان پوشش خاکي روي کره زمين است . 3) آب ( هيدروسفر ) : که شامل اقيانوسها ، درياها ، درياچه ها ، منابع آب سطحي و زير زميني است .

پاورپوینت در مورد:جديدترين تکنولوژي ها و اختراعات طرح سالانه علوم تجربی پایه پنجم طرح درس سالانه تربیت بدنی ورزش پایه اول ابتدایی طرح درس سالانه هنر دوم ابتدایی