👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

مبانی فناوری اطلاعات

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

مبانی فناوری اطلاعات

در این فایل در خصوص تاثير فناوري اطلاعات بر جامعه اقتصاد، تجارت، آموزش، كار توضیح داده شده است.

کتاب کار شیمی 2 قصه های پیامبران فرقه های شیعه (جلد چهارم) علت خود ارضایی چیست و چگونه درمان می‌شود؟